Konferencje

Konkurs na stypendia konferencyjne

Opublikowano: 2020-01-17

forum akademickie

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Regional Studies Association – Sekcja Polska zachęcają studentów i młodych naukowców do udziału w konkursie na stypendia konferencyjne.

Do rozdysponowania się stypendia na dwie konferencje: Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2020 w Stoke-on-Trent, zaplanowaną w dniach 24–25 maja, oraz Regional Studies Association’s Annual Conference 2020 #RSA20 w Lublanie, która odbędzie się w dniach 17–20 czerwca. Stypendia obejmują pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł. Mogą się o nie ubiegać studenci/tki (Stoke-on-Trent, Lublana), doktoranci/tki oraz osoby, które uzyskały stopień doktora po 1 stycznia 2015 roku (Lublana). 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z abstraktu wystąpienia konferencyjnego o długości 3000-5000 znaków oraz krótkiego CV w języku angielskim na adres: euroreg@uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 stycznia (Lublana) i 3 lutego (Stoke-on-Trent).

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się w linkach poniżej oraz na stronie: www.euroreg.uw.edu.pl.

MK

Stypendium konferencyjne Lublana 2020

Stypendium konferencyjne Stoke-on-Trent 2020

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie