Konkursy

Najlepsze prace z zakresu bioinformatyki

Opublikowano: 2020-06-09

forum akademickie

Doktoranci z Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu na najlepszą pracę z zakresu bioinformatyki. Nagrodzono także autorów prac magisterskich.

Celem konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich dotyczących zagadnień bioinformatycznych. Ma to służyć popularyzacji tej dziedziny wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych.

W tym roku na konkurs wpłynęło osiem zgłoszeń. W ocenie prac kluczową rolę odgrywały walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Najlepsze, zdaniem jury, prace doktorskie napisali:

  • Aleksandra Badaczewska-Dawid z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego („Modelowanie struktury i dynamiki białek z użyciem modeli gruboziarnistych o różnej skali rozdzielczości”; promotor dr hab. Dominik Gront),
  • Aleksandra Jarmolińska z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego („Algorithms and Models for Protein Structure Analysis”; promotorzy: prof. dr hab. Anna Gambin z WMIiM UW i dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW z Centrum Nowych Technologii UW),
  • Anna Papież z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej („Integrative Data Analysis Methods in Multi-omics Molecular Biology Studies for Disease of Affluence Biomarker Research”; promotor prof. dr hab. inż. Joanna Polańska).

Do konkursu na najlepszą pracę magisterską wpłynęło dwanaście zgłoszeń. Laureatami zostali:

  • Aleksandra Suwalska za pracę „Automated detection of cerebral microbleeds on MR images”, obronioną na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska z Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych PŚl),
  • Paulina Dziadkiewicz za pracę „Analiza uliniowień wielu sekwencji genetycznych”, obronioną na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (promotor: dr hab. Norbert Dojer z Instytutu Informatyki UW),
  • Bartosz Czech za pracę „Patterns of DNA variation between the autosomes, the X chromosome and the Y chromosome in Bos taurus genome”, obronioną na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (promotorzy prof. Bernt Guldbrandtsen z Center for Quantitative Genetics and Genomics, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University i prof. Joanna Szyda z Pracowni Biostatystyki w Katedrze Genetyki UPWr.).

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne działa na rzecz wspierania rozwoju szeroko pojętej bioinformatyki i jej popularyzacji. Integruje środowisko złożone z przedstawicieli różnych nauk (matematycznych, przyrodniczych i technicznych) zainteresowanych bioinformatyką. W tym celu organizowane są zjazdy, sympozja, konferencje naukowe oraz wykłady i kursy dla studentów zainteresowanych tą tematyką. Towarzystwo pełni także rolę doradczą przy nauczaniu bioinformatyki poprzez promowanie dobrych praktyk i standardów nauczania.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie