Szkoły wyższe

Nowy dyrektor Filii UwB w Wilnie

Opublikowano: 2020-07-23

forum akademickie
Źródło: www.uwb.edu.pl

Przez najbliższe cztery lata dyrektorem wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego będzie dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB. Funkcję obejmie 1 września.

Akt powołania wręczył nowemu dyrektorowi prof. Robert Ciborowski, rektor-elekt UwB. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie to pierwsza na Litwie filia uczelni zagranicznej. Jesienią zainauguruje czternasty rok swojej działalności. Prof. Jerzy Halicki (na fot. z prawej) z Wydziału Nauk o Edukacji zastąpi na stanowisku dyrektora dr. hab. Adama Doliwę z Wydziału Prawa UwB, który kieruje filią od 1 października 2019 roku. Wcześniej placówką zarządzała dr hab. Mieczysława Zadranowicz, a pierwszym dziekanem wileńskiej Filii był dr hab. Jarosław Wołkanowski.

Prof. Jerzy Halicki od 2012 roku jest prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku – najpierw ds. dydaktycznych i studenckich, a obecnie ds. studenckich. Kieruje Pracownią Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji UwB.

Ukończył studia historyczne (spec. nauczycielska) na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1998 roku został doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku), a w 2012 – doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół gerontologii społecznej, gerontologii edukacyjnej, andragogiki, pracy socjalnej.

W  latach 1999–2008 był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedrojcia w Białymstoku.

MK, źródło: UwB


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie