Życie akademickie

Pracodawcy współpracują z UwB w przygotowaniu studentów do wymogów rynku pracy

Opublikowano: 21.05.2018

forum akademickie

Hurtownie danych i Business Intelligence, zielone technologie w oczyszczaniu wód, genetyka bakterii, kampanie wizerunkowe w Internecie, mediacje rówieśnicze w procesie wychowawczym, metody badań rynkowych – to tylko niektóre przykłady praktycznych zajęć dla studentów, które są realizowane we współpracy z białostockimi pracodawcami. Kilkuset studentów Uniwersytetu w Białymstoku w niewielkich grupach, w laboratoriach i z wykorzystaniem infrastruktury pracodawcy, nauczy się, jak w praktyce realizować projekty od A do Z.

Prace projektowe we współpracy z pracodawcami to jedno z zadań trzech projektów pod wspólną nazwą „Kuźnie Kompetencji” realizowanych przez Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB.

– Studenci 7 wydziałów UwB: biologiczno-chemicznego, matematyki i informatyki, prawa, ekonomii i zarządzania, historyczno-socjologicznego, filologicznego, pedagogiki i psychologii,     którzy uczestniczą w projektach, mają zapewnione praktyczne zajęcia w kilkuosobowych grupach, pod czujnym okiem doświadczonych praktyków z firm czy urzędów – informuje dr Karina Sachpazidu-Wójcicka, dyrektor WOTT. – Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami studenci jeszcze w trakcie trwania studiów zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności, dokładnie takie, jakich oczekują pracodawcy – zapewnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

– Prace projektowe w „Kuźniach Kompetencji” to połączenie teorii z praktyką. W pierwszym etapie mamy zajęcia z naukowcem z UwB, a dalszy etap to już praca z praktykiem z firmy – mówi Filip Madejek, student Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. – Dziś sama teoria to zdecydowanie za mało. Pracodawcy chcą, by absolwenci mieli pojęcie o metodach prac projektowych, by wiedzieli jak krok po kroku realizować różne projekty. Nauczymy się też, jak współpracować w grupie. Typowe wykłady i ćwiczenia nie zawsze dają takie możliwości.

W poszczególnych firmach i instytucjach studenci będą realizować różne rodzaje zadań projektowych. Żacy trafią m.in. do Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku.

– Studenci realizujący projekt Hurtownie danych i Business Intelligence nabędą wiedzę informatyczno-ekonomiczną w zakresie przekształcania baz danych w celu pozyskiwania informacji o stanie organizacji, relacjach kapitałowych, m.in. trendach rynkowych, źródłach zbędnych kosztów, śledzenia zachowań konsumenckich do lepszej obsługi, wyprzedzania konkurencji z bardziej trafną ofertą – wymienia Adam Jurczenia z ZETO.

– Podczas warsztatów prowadzonych w kancelarii adwokackiej studenci zmierzą się z konkretnymi problemami prawnymi, które były przedmiotem mojego zawodowego zainteresowania. W ten sposób zyskają świadomość na czym w praktyce polega stosowanie prawa, co z kolei pozwoli im skonfrontować wyobrażenia o pracy adwokata z rzeczywistością i

podjąć w  przyszłości przemyślaną decyzję odnośnie kontynuowania edukacji prawniczej na aplikacji adwokackiej – zapowiada z kolei mecenas Justyna Targońska-Reduta. I dodaje: – Warsztaty stwarzają studentom niepowtarzalną możliwość przekucia uzyskanej na studiach wiedzy teoretycznej w praktykę np. poprzez próbę samodzielnego zredagowania – w oparciu o stosowne przepisy – wniosków dowodowych w konstruowanym pod nadzorem adwokata
piśmie skierowanym do sądu.
W ramach projektów „Kuźnie Kompetencji” uniwersytet nawiązał dotychczas współpracę z 36 pracodawcami. Wśród nich są Telewizja Polska, Polskie Radio Białystok, Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, Wodociągi Białostockie, policja, Główny Urząd Statystyczny, kancelarie księgowo-podatkowe, szkoły, biuro detektywistyczne, fundacje, kancelarie adwokackie, firmy informatyczne, Stadion Miejski, przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż.

– Instytucje, firmy bardzo chętnie angażują się w taką współpracę, wskazują doświadczonych pracowników, którzy przekażą studentom praktyczne informacje z pierwszej ręki. Jestem przekonana, że w kolejnych latach ta współpraca będzie jeszcze szerzej zakrojona, bo podejście białostockich pracodawców świetnie rokuje na przyszłość. Zapisy w strategii rozwoju UwB podkreślają konieczność dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Prace projektowe to istotny element realizacji tej strategii – dodaje dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

Na projekty pod wspólnym tytułem „Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku” uczelnia dostała ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ich realizacja potrwa 3 lata. Ze szkoleń, warsztatów i prac projektowych pod okiem pracodawców skorzysta w sumie ponad 1000 żaków Uniwersytetu w Białymstoku.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie