Szkoły wyższe

Sceniczne wyzwanie w Uniwersyteckim Centrum Kultury

Opublikowano: 13.04.2017

forum akademickie

Pracownia Sztuki Społecznej i Uniwersyteckie Centrum Kultury w Białymstoku zapraszają do współtworzenia spektaklu inspirowanego „Czarnobylską modlitwą” Swietłany Aleksijewicz. To oferta dla tych, którzy chcą wystąpić na scenie i podzielić się swoim doświadczeniem lektury. Umiejętności aktorskie nie są wymagane. Nie ma też znaczenia wiek czy profesja.

Efektem wspólnych działań będzie przedstawienie pt. Modlitwa. Teatr powszechny. Będzie to spektakl partycypacyjny – otwarte działanie sceniczne inspirowane utworami noblistki Swietłany Aleksijewicz. Opiera się na założeniu, że uczestnictwo w kulturze nie może oznaczać tylko dostępu do instytucji kultury, ale powinno być poszerzane o możliwości aktywnego udziału zainteresowanych osób w jej tworzeniu, dlatego aktorami są uczestnicy, którzy przedstawiają (interpretują) wybrane przez siebie fragmenty reportaży Aleksijewicz.

– Spektakl wprost realizuje postulaty teatru powszechnego, publicznego – współtworzonego przez obywateli, pozwalającego na ekspresję wartości, łączącego przeszłość i teraźniejszość, stwarzającego przestrzeń otwartej dyskusji – mówi dr Katarzyna Niziołek, kuratorka projektu, socjolożka, prezeska Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.

– W spektaklu interesuje nas ciało, które spotyka tekst. Co się dzieje, gdy zaczynasz mówić czyimiś słowami? Co to znaczy, że zapamiętujesz? Co to znaczy, że zapominasz? – dodaje Michał Stankiewicz, który będzie reżyserował przedstawienie.

Publiczność będzie mogła zobaczyć „Modlitwę. Teatr powszechny” 19 maja, o godz. 18.00, w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku, w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Wcześniej jednak twórcy spektaklu spotkają się na kilkudniowych warsztatach i próbach.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie trzeba wypełnić formularz on-line dostępny pod adresem http://goo.gl/forms/AHzthwq2N9TWA1fj2 oraz na fejsbukowym profilu wydarzenia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 kwietnia 2017 r.

Projekt „Modlitwa. Teatr powszechny” realizowany jest przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku w ramach programu Pracowni Sztuki Społecznej, we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Kultury. W 2016 r. wzięli w nim udział czytelnicy z Białegostoku, Czeremchy, Gródka, Sopotu i Warszawy – łącznie ponad 50 osób.

Spektakl przygotowywany jest w ramach zadania publicznego „Kultura wielu głosów – przeszłość i teraźniejszość” dofinansowanego z budżetu Miasta Białystok.

 Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie