Szkoły wyższe

Senat UwB wybrał członków Rady Uczelni

Opublikowano: 2019-03-28

forum akademickie
Źródło: UwB

Senat Uniwersytetu w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r. wybrał 6 członków pierwszej Rady Uczelni.

Rada uczelni to nowy organ, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018 r. Mają w niej zasiadać zarówno przedstawiciele danej uczelni, jak i osoby spoza niej. Na powołanie rady uczelnie mają czas do 30 czerwca bieżącego roku.

W Radzie Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku wspólnotę uniwersytecką będą reprezentowały 3 osoby:

prof. dr. hab. Leonard Etel – były dziekan Wydziału Prawa (2005-2012) oraz rektor UwB w latach 2012-2016,

prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz – obecna dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, była prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (2008-2016), członkini Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk,

mgr Tomasz Zalewski – kanclerz UwB.

Członkami Rady Uczelni spoza wspólnoty UwB będą:

mgr Piotr Horba – dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Białymstoku, Santander Bank Polska, współpracujący z UwB przy Programie Santander Universidades,

mgr Robert Mucha – dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Witraż, w której zajmuje się przygotowaniem krótkofalowej oraz długoterminowej strategii rozwoju spółki, członek  kapituły konkursu Technotalenty 2018,

mgr Andrzej Parafiniuk – prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, od roku 2012 r. członek Rady Konsultacyjnej UwB, a od 2013 r. także Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku.

Senat UwB wybrał też przewodniczącego Rady – został nim Andrzej Parafiniuk.

– Taki skład naszej pierwszej Rady Uczelni ogromnie mnie satysfakcjonuje. Wszyscy jej członkowie to osoby z dużym doświadczeniem w zarządzaniu. Znają uniwersytet, jego potencjał i potrzeby, bo albo są naszymi pracownikami, albo absolwentami. Co najważniejsze, każdy z członków Rady już wiele dla naszej uczelni zrobił. Jestem przekonany, że gremium to będzie dla władz rektorskich Uniwersytetu w Białymstoku ważnym wsparciem – mówi rektor uczelni, prof. Robert Ciborowski.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w Radzie Uczelni UwB będzie też zasiadał przewodniczący Parlamentu Studenckiego. Obecnie jest nim student prawa, Wojciech Skrodzki.

Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku zostanie powołana w połowie czerwca 2019 roku, a jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 r. Do ustawowych zadań rad uczelni należy m.in. opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni, monitorowanie jej gospodarki finansowej i zarządzania uniwersytetem, w tym zatwierdzanie sprawozdań finansowych, a także wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie