Życie akademickie

Studenci i doktorant z UwB ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia

Opublikowano: 2019-01-02

forum akademickie
Źródło: UwB

Siedmioro studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku znalazło się na liście tegorocznych stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.  

Czworo z nich:  Jakub Ali Farhan, Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski oraz Katarzyna Kowalik, to studenci prawa. Stypendium otrzymały też Aleksandra Golonko, studentka biologii i Aleksandra Joanna Lewandowska, studiująca kryminologię.

Stypendium doktoranckie trafiło do mgr. Łukasza Kierznowskiego z Wydziału Prawa UwB.

Jak informuje MNiSW, na rok akademicki 2018/2019 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1325 wniosków studentów i 537 wniosków doktorantów. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Wysokość stypendium wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/informacjana-temat-wynikow-rozpatrzenia-wnioskow-o-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019-dla-studentow-i-doktorantow

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie