Życie akademickie

UKW w projektach „Kontraktu Terytorialnego”

Opublikowano: 10.01.2018

forum akademickie

Z końcem grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Przedmiotem wsparcia są inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe kujawsko-pomorskich wyższych uczelni, uznane za kluczowe dla rozwoju gospodarczego województwa i wpisane do „Kontraktu Terytorialnego” – umowy między rządem i samorządem określającej priorytety inwestycyjne funduszy europejskich dla danego regionu. Z pięciu projektów konsorcjów ubiegających się o wsparcie, w czterech uczestniczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym w dwóch w roli lidera.

W projekcie „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”, UKW jako lider, zaprosił do konsorcjum Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym jednostki z Torunia oraz Collegium Medicum z Bydgoszczy) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Łączna wartość projektu to 25.293.088,51 zł z tego dofinansowanie w kwocie 20.442.914,58 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej badaniom nad procesami wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności od miejsca jej powstawania aż do wpływu na zdrowie konsumentów.

W projekcie „Innowacje społeczne”, UKW jako lider, zaprosił do konsorcjum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łączna wartość projektu to 12.896.058,28 zł, w tym  dofinansowanie 10.419.629,22 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w regionie – m.in. wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej, wzmacnianie pozytywnej adaptacji dzieci z grup ryzyka w szkole, międzysektorowej pracy socjalnej – pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników instytucji edukacyjnych i organizacji trzeciego sektora oraz profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży.

Pozostałe projekty Kontraktu Terytorialnego, w których uczestniczy UKW to: „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” (lider – UTP) oraz „Medycyna  a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” (lider – UMK).

Sławek Łaniecki


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie