Szkoły wyższe

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB z kategorią A

Opublikowano: 11.09.2018

forum akademickie

Cztery wydziały Uniwersytetu w Białymstoku mają kategorię naukową A – taki jest ostateczny wynik t.zw. oceny parametrycznej, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Kategorię A ponownie uzyskał Wydział Historyczno-Socjologiczny.

Podczas parametryzacji KEJN ocenia osiągnięcia naukowe, potencjał i efekty działalności naukowej jednostek. Ocena dokonywana jest co 4 lata, a wyniki ostatniej zostały ogłoszone jesienią 2017 r. Komitet przyznał wówczas  kategorię A (poziom bardzo dobry) dwóm wydziałom UwB – Wydziałowi Prawa oraz Wydziałowi Filologicznemu. Pozostałe otrzymały kategorię B (poziom zadowalający). W wyniku odwołań, po ponownym przeanalizowaniu danych dotyczących działalności naukowej kilku wydziałów UwB i ich pracowników, kategoria A została przywrócona 2 jednostkom – najpierw Wydziałowi Fizyki, a teraz także Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu. Jak mówi dziekan WH-S, dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB, liczyła na taki wynik odwołania.

– Potencjał naukowy naszej jednostki w pełni uzasadnia kategorię A, co wykazaliśmy w swoim odwołaniu. Od lat sukcesywnie powiększamy dorobek naukowy, rozwijamy się kadrowo, nasi pracownicy realizują granty – mówi dr. hab. Joanna Sadowska. – Warto przypomnieć, że podczas poprzedniej parametryzacji w 2013 r. również mieliśmy kategorię A.

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zatrudnia blisko 90 nauczycieli akademickich (w tym ponad 40 samodzielnych pracowników naukowych). Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Do unikatowych kierunków badań realizowanych na wydziale należą badania problemów demograficznych i gospodarczych przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzone przez specjalnie utworzone Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jednostka może też pochwalić się interdyscyplinarnymi badaniami nad historią i współczesnością wschodniego pogranicza Polski (obejmującymi badania socjologiczne nad mniejszościami narodowymi, badania historyczne i politologiczne dotyczące m.in. polityki państw wobec mniejszości narodowych, a także studia nad prawosławiem). Pracownicy Wydziału Historyczno-Socjologicznego mają na koncie wiele sukcesów grantowych.

O ostatnich można przeczytać m.in. tu:
http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/dr-piotr-guzowski-z-uwb-pokieruje-grantem-realizowanym-wspolnie-z-badaczami-z-litwy/ad0e27b0

http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/ponad-1-5-mln-zl-z-narodowego-centrum-nauki-dla-naukowcow-z-uwb/6a1481fc)

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie