Aktualności
Sprawy nauki
08 Czerwca
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2021-06-08

Badaczka z UAM w elitarnym gronie członków EMBO

Do grona członków Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) dołączyło kolejnych 64 wybitnych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi. Wśród nich badaczka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

European Molecular Biology Organization skupia blisko 2 tys. naukowców z całego świata zajmujących się naukami przyrodniczymi. Co roku odbywają się wybory nowych członków, przy czym nie jest możliwe ubieganie się o akces do EMBO. Nominacji, a następnie wyboru, dokonują pozostali członkowie organizacji.

Wśród 64 osób, które 8 czerwca zostały wybrane do elitarnego grona biologów molekularnych, znalazła się prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Laboratorium Ekspresji Genów, w którym zajmuje się metabolizm RNA. Jej zespół zgłębia takie procesy, jak: splicing i dojrzewanie końca 3′ pre-mRNA, biogeneza i rola dojrzałych mikroRNA. Badania prowadzi głównie na roślinach, zwłaszcza modelowym rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana), oraz użytkowych – ziemniaku i jęczmieniu. W tych ostatnich intensywnie bada molekularną odpowiedź roślin na warunki stresowe, głównie suszę i wysoką temperaturę. Zajmuje się także molekularnymi podstawami rozmnażania generatywnego w ewolucyjne najstarszych roślinach lądowych – wątrobowcach i mchach. W jej laboratorium realizowane są także badania nad metabolizmem RNA w komórkach ludzkich.

Wraz z prof. Zofią Szweykowską-Kulińską grupa polskich członków EMBO liczy już 16 osób. W poprzednich latach do grona tego wybierano: prof. Magdalenę Bogutę, prof. Janusza M. Bujnickiego, prof. Agnieszkę Chacińską, prof. Andrzeja Dziembowskiego, prof. Artura Jarmołowskiego, prof. Mariusza Jaskólskiego, prof. Leszka Kaczmarka, prof. Magdę Konarską, prof. Andrzeja B. Legockiego, prof. Krzysztofa Liberka, prof. Martę Miączyńską, prof. Marcina Nowotnego, prof. Jacka Otlewskiego, prof. Joannę Sułkowską i prof. Macieja Żylicza.

Nowi członkowie EMBO pochodzą z 22 krajów. Większość, bo 55 z nich, to mieszkańcy państw członkowskich EMBC (European Molecular Biology Conference), organizacji międzyrządowej finansującej programy i działania EMBO. Pozostałych 9 mieszka w: Argentynie, Australii, Indiach, Japonii i USA. Wszyscy zostaną oficjalnie powitani na corocznym spotkaniu członków EMBO w październiku 2021 r.

Członkowie EMBO są aktywnie zaangażowani w działalność organizacji. Działają w Radzie EMBO, Komisjach i Radach Redakcyjnych czasopism EMBO Press. Oceniają wnioski o dofinansowanie i są mentorami dla rozpoczynających karierę naukowców. Jako grupa mają wpływ na kierunek rozwoju nauk przyrodniczych w Europie i poza nią.

Główne cele European Molecular Biology Organization to: wspieranie utalentowanych badaczy na wszystkich etapach kariery, inicjowanie wymiany naukowych informacji i pomoc w tworzeniu środowiska badawczego, w którym naukowcy mogą osiągać najlepsze wyniki. Od 2006 roku EMBO przyznaje Installation Grants, które mają przyczynić się do zwiększania poziomu internacjonalizacji na europejskich uczelniach oraz mobilności kadry akademickiej. Otrzymało je już 28 polskich naukowców. Inne formy pomocy EMBO dla naukowców to: Fellowships, Young Investigators, Global Investigators, Courses & Workships, Lecture Grants i Travel Grants. Organizacja przyznaje też nagrody: Women in Science Award oraz najważniejszą – Gold Medal. Od 1986 otrzymało go 40 naukowców, w tym 16 z Wielkiej Brytanii; wśród laureatów nie ma żadnego badacza z Polski.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)