Aktualności
Sprawy nauki
12 Czerwca
Fot. Zbigniew Sulima
Opublikowano: 2023-06-12

Biura zarządzania projektami uczelni technicznych zacieśniają współpracę

Przedstawiciele dwudziestu uczelni technicznych zawarli porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania projektami. Dotyczyć ona będzie m.in. pozyskiwania projektów, wymiany informacji i doświadczeń na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć oraz opracowania strategii dla pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Podczas odbywającego się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych powołano Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (Technical Universities Project Management Offices Forum – TUPMO Forum). Ma być platformą współpracy w zakresie zarządzania projektami. Główne zadania, jakie postawili przed sobą sygnatariusze porozumienia to:

  • wzajemna współpraca w zakresie pozyskiwania projektów;
  • wymiana informacji i doświadczeń na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć;
  • przedstawianie wspólnego stanowiska ws. konsultacji konkursów i programów finansujących/dofinansowujących projekty dla polskich uczelni technicznych;
  • opracowanie i rozwój wspólnych strategii dla pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników partnerów porozumienia w obszarze zarządzania projektami, m.in. poprzez wspólne szkolenia i warsztaty;
  • wymiana wiedzy, m.in. poprzez konferencje, spotkania i warsztaty;
  • wymiana doświadczeń dotyczących pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów;
  • wymiana informacji i rozwiązywanie bieżących spraw związanych z działalnością projektową partnerów porozumienia.

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli TUPMO Forum w Krakowie wybrano przewodniczącego Komitetu Sterującego. Został nim mgr inż. Waldemar Dzienisz z Politechniki Gdańskiej, która to uczelnia jednocześnie została pierwszym liderem Forum.

Porozumienie podpisało 20 uczelni technicznych: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

źródło: AGH

 

Dyskusja (0 komentarzy)