Aktualności
Sprawy nauki
25 Lutego
Opublikowano: 2021-02-25

Granty Interwencyjne NAWA wspierają badania dotyczące COVID-19 i ochrony światowego dziedzictwa UNESCO

Dziesięć uczelni otrzymało granty NAWA na dofinansowanie projektów naukowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych. Dziewięć projektów poświęconych jest badaniom związanym z pandemią.

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności naukowców podejmowanych w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Program ogłoszony został jesienią 2020 roku. Wnioski w naborze przeprowadzonym w trybie ciągłym przyjmowane były do końca ubiegłego roku. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała granty interwencyjne naukowcom z 10 uczelni. Łączna kwota dofinansowanych projektów to ponad 2 mln zł. Zwycięskie projekty wybrano spośród 84 wniosków złożonych w pierwszym naborze.

– Granty Interwencyjne NAWA trafią do naukowców i ich zespołów prowadzących międzynarodowe projekty badawcze dotyczące aktualnych wyzwań naukowych. Niewątpliwie jednym z takich globalnych wyzwań jest obecnie walka z pandemią i jej konsekwencjami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Dlatego też najwięcej dofinansowanych przez NAWA projektów dotyczy COVID-19. Reprezentują one szerokie spektrum badań naukowych: od nauk medycznych i o zdrowiu, poprzez edukację, po ekonomię. Jednak granty interwencyjne NAWA wspierają nie tylko badania związane z pandemią. Dofinansowaliśmy też projekt dotyczących badań górniczo-hutniczych obszarów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

W ramach programu dofinansowany został na przykład projekt „Wdrożenie innowacyjnej szpitalnej rehabilitacji pulmonologicznej w oparciu o rzeczywistość wirtualną dla pacjentów po przebytej hospitalizacji (post-COVID-19)”, realizowany przez naukowców z Politechniki Opolskiej we współpracy m.in. ze Szpitalem MSWiA w Głuchołazach oraz centrum medycznym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (University of California at Los Angeles Medical Center, USA). Projekt ma na celu zaproponowanie innowacyjnego, kompleksowego, szpitalnego programu rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19.

Inny projekt z obszaru medycyny zrealizuje Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie we współpracy z Uniwersytetem w Murcji (Hiszpania) oraz Uniwersytetem w Betlejem (Palestyna). Naukowcy zbadają wpływ czynników środowiskowych na zdrowie psychiczne pielęgniarek opiekujących się chorymi na COVID-19. Efekty badania mają zostać wykorzystane do skonstruowania narzędzia badawczego i modelu uwzględniających środowiskowe ryzyka dla zdrowia psychicznego tej grupy zawodowej.

Z kolei Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu otrzymała grant interwencyjny NAWA na projekt z obszaru edukacji: „Wyłaniająca się nowa kultura szkoły oraz jej potencjalne konsekwencje w kontekście edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19”. Celem badań jest przyjrzenie się procesowi zmiany kultury szkoły pod wpływem edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Naukowcy zamierzają przyjrzeć się m.in. interakcji ucznia z nauczycielem w nowej wirtualnej szkolnej rzeczywistości, uczestnictwu rodziców w e-learningu, a także zbadać proces edukacji zdalnej pod kątem edukacyjnych nierówności wynikających ze statusu społecznego rodzin.

Inny przykład podjętych przez naukowców badań dotyczących pandemii, a dofinansowanych przez NAWA, to projekt „Determinanty zdolności adaptacyjnej firmy do sytuacji kryzysowej. Przypadek COVID-19”, realizowany przez badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Aalen (Niemcy). W ramach projektu ma być przeprowadzona analiza, w jakim stopniu poszczególne firmy z Polski dostosowują się do kryzysowych warunków spowodowanych pandemią. Wnioski mają posłużyć m.in. do opracowania działań pomocowych dla firm i przygotowania firm i ich menedżerów do szybszej adaptacji do zmieniających się warunków.

Jeden grant interwencyjny NAWA wesprze badania ratunkowe niedawno odkrytych pozostałości szybów górniczych i mielerzy w górniczo-hutniczym obszarze UNESCO w Tarnowskich Górach. Projekt prowadzi Uniwersytet Śląski w Katowicach z Brandenburskim Uniwersytetem Technologicznym (Niemcy). Jak wskazują naukowcy z UŚ, pozostałości po szybach górniczych i mielerzach są obecnie niszczone w wyniku ingerencji człowieka, m.in. w czasie nowych nasadzeń drzew, dlatego zaplanowano ich badania ratunkowe, zwłaszcza że są one częścią światowego dziedzictwa UNESCO. Głównym celem projektu jest identyfikacja pozostałości po szybach górniczych i mielerzach wchodzących w skład obszaru UNESCO w Tarnowskich Górach położonych w północnej części Wyżyny Śląskiej oraz analiza ich struktury oraz określenie ich wieku bezwzględnego.

 

Uczelnie, które otrzymały dofinansowanie badań w ramach Grantów Interwencyjnych NAWA:

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

Politechnika Koszalińska

Politechnika Opolska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Dyskusja (0 komentarzy)