Aktualności
Sprawy nauki
13 Marca
Opublikowano: 2019-03-13

JSA przebadał w tym roku już 40 tys. prac dyplomowych

Ponad 40 tys. prac dyplomowych zostało sprawdzonych od początku roku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. JSA ma już ponad 35 tys. użytkowników, w tym 27,5 tys. to promotorzy prac dyplomowych.

Jednolity System Antyplagiatowy sprawdza podobieństwo prac składanych do obrony do tekstów i opracowań, które powstały wcześniej. Nie przesądza, czy dana praca jest plagiatem – służy jako narzędzie wspierające pracę weryfikacyjną promotora pracy. Mimo, że szczyt obciążenia systemu – sesja letnia – jest jeszcze przed nami, to od początku roku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym zostało już przebadanych ponad 40 tys. prac dyplomowych. Konta w systemie założyło już ponad 29 tys. osób, co – dodając osoby korzystające z JSA za pośrednictwem systemów uczelnianych – oznacza, że JSA ma już ponad 35 tys. użytkowników, w tym 27,5 tys. to promotorzy prac dyplomowych.

Jeden użytkownik spędził w systemie średnio 12 minut w podziale na trzy 4-minutowe sesje. Na jedno badanie pracy w JSA przypada 1,058 próby, co oznacza, że w przypadku większości prac użytkownicy uznali jednokrotne badanie za wystarczające. Na raport z badania pracy czekali średnio 7,5 minuty. JSA jest na bieżąco aktualizowany – zgodnie uwagami zgłaszanymi przez użytkowników systemu. Bieżąca wersja może przetwarzać do 6 tys. badań na dobę – na raport z badania czeka się do 10 minut.

Dotychczasowi użytkownicy JSA pochodzą z 216 uczelni (59 uczelni używa JSA z poziomu swojego systemu uczelnianego, pozostałe korzystają z interfejsu użytkownika oferowanego przez sam System). Najwięcej prac do badania wprowadzili użytkownicy z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i Politechniki Gdańskiej (od 1000 do blisko 2500 prac na uczelnię).

Jeśli chodzi o rezultaty badania prac w JSA to średnio dla jednej pracy system znajdował 300 dokumentów, które mogłyby być źródłem plagiatu. Daje to łącznie 9 milionów par dokumentów, jakie zostały zbadane krzyżowo modułami obliczeniowymi wykorzystującymi metody uczenia maszynowego lub przetwarzania języka naturalnego.

JSA został zbudowany w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 stycznia 2019 r. każda pisemna praca dyplomowa przed dopuszczeniem do obrony musi zostać sprawdzona w JSA. System jest dostępny przez internet dla promotorów i pracowników administracji uczelni (https://jsa.opi.org.pl). Prace sprawdza względem ORPPD, obrazu polskiego Internetu (NEKST), a także innych źródeł (6 wikipedii, isap, orzeczenia).

Aktualnie system pracuje w klastrze 100 serwerów zarządzając ponad 30 terabajtami danych, co czyni go największym systemem MNiSW, zarówno w kontekście liczby odbiorców końcowych, liczby wykorzystywanych serwerów przez jeden system, jak i rozmiaru danych jakie system przetwarza.

Źródło: OPI

Dyskusja (0 komentarzy)