Aktualności
Sprawy nauki
24 Marca
Opublikowano: 2021-03-24

Komisja Europejska uruchamia ogólnodostępną platformę publikacji naukowych

Komisja Europejska uruchomiła ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Będą na niej zamieszczane wyniki badań finansowanych w ramach unijnych programów „Horyzont Europa” i „Horyzont 2020”.

Platforma Open Research Europe zapewni każdemu, zarówno naukowcom, jak i innym zainteresowanym, bezpłatny dostęp do najnowszych odkryć naukowych. Jest opcjonalną usługą dla beneficjentów programów „Horyzont Europa” i „Horyzont 2020”, którzy mogą dzięki niej bez żadnych kosztów zapewnić natychmiastowy otwarty dostęp do wyników swoich badań, spełniając tym samym wymóg związany z otrzymaniem środków z programu.

Środowisko naukowe może już zapoznać się z około 40 publikacjami naukowych z bardzo różnych dziedzin dostępnymi na platformie i poddać je recenzji.

Musimy przyspieszyć odkrycia naukowe dzięki bardziej intensywnej współpracy i większej otwartości w pracy naukowej. Pomagając naukowcom publikować w ramach otwartego dostępu, Open Research Europe znosi bariery w przepływie wiedzy i wspiera debatę naukową. To dopiero początek. Stopniowo zbudujemy reputację platformy jako miejsca, w którym naukowcy otrzymujący finansowanie z programu „Horyzont Europa” i „Horyzont 2020” najchętniej publikują wyniki swoich badań, i zapewnimy jej ścisłe powiązanie z europejską przestrzenią badawczą – przekonuje Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Obecnie 91 proc. wszystkich publikacji i 95 proc. wszystkich recenzowanych publikacji finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” znajduje się w otwartym dostępie. To bardzo wysokie odsetki w skali światowej. Komisja Europejska dąży jednak do tego, aby wszystkie publikacje naukowe oparte na finansowanych przez nią badaniach były ogólnie dostępne.

Otwarta nauka to podejście oparte na otwartej współpracy i systematycznej wymianie wiedzy i narzędzi na jak najwcześniejszym etapie procesu badawczego. Zwiększa to efektywność i kreatywność systemów badań naukowych i innowacji oraz podnosi jakość badań i zaufanie społeczeństwa do nauki. Wynika to z faktu, że upublicznianie i udostępnianie wyników badań naukowych i danych dotyczących takich badań, umożliwienie ich ponownego wykorzystania i odtworzenia oraz posiadanie dostępu do infrastruktury badawczej tworzy podstawę dla wzajemnej weryfikacji i debaty naukowej, jak również zapewnia efektywne kontynuowanie rozważań, analiz i innowacji naukowych.

Reakcja UE na pandemię koronawirusa udowodniła rolę otwartej nauki w rozwoju współpracy, pokazując, że natychmiastowy i otwarty dostęp do publikacji i danych znacząco wspomaga naukowców w poszukiwaniach nowych terapii, metod diagnostycznych i szczepionek. Open Research Europe to kolejny etap tego procesu. Na platformie publikowane będą wyniki badań naukowych we wszystkich dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki, a także nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych.

Open Research Europe nie tylko przyczyni się do otwartej, szybkiej i racjonalnej pod względem kosztów publikacji wyników badań naukowych, ale także ułatwi również beneficjentom programów „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa” spełnienie warunków finansowania związanych z dostępnością ich badań. W programie „Horyzont Europa” wymagane jest natychmiastowe zapewnienie otwartego dostępu do wyników badań oraz automatyczne zgłaszanie ich do ogólnego repozytorium. Dla porównania, w programie „Horyzont 2020” dopuszczono publikację z opóźnieniem 6–12-miesięcy. Na Open Research Europe naukowcy będą mogli szybko dzielić się wynikami badań i swoimi spostrzeżeniami. Będzie to również miejsce prowadzenia otwartych i konstruktywnych debat badawczych. Platforma dysponuje szeroką gamą wskaźników służących do pomiaru naukowego i społecznego oddziaływania artykułów oraz dostarcza informacji na temat ich wykorzystania i ponownego wykorzystania.

źródło: KE

KI0120541ENN.en 1

Dyskusja (0 komentarzy)