Aktualności
Sprawy nauki
30 Kwietnia
Fot. PW
Opublikowano: 2020-04-30

Łukasiewicz i Politechnika Warszawska zacieśniają współpracę

Wspólna realizacja projektów dla biznesu, współpraca przy tworzeniu strategii dotyczących badań, innowacji i edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji naukowców i studentów – to główne założenia porozumienia o współpracy badawczo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a Politechniką Warszawską.

Porozumienie, którego sygnatariuszami są rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (na fot. po prawej) oraz prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński wzmacnia dotychczasową współpracę i otwiera dla obydwu podmiotów nowe możliwości.

– Misją Łukasiewicza jest tworzenie nowoczesnych technologii, które dostarczają innowacje i budują konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Poszukując przełomowych rozwiązań, chcemy współpracować z najlepszymi i dzielić się wiedzą oraz kompetencjami w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że efekty naszej pracy przełożą się na konkretne rozwiązania dla polskich firm i pozwolą na wzmocnienie potencjału badawczo-naukowego nie tylko Politechniki Warszawskiej i Łukasiewicza, ale całej Polski – podkreślił Piotr Dardziński.

Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Warszawską obejmuje m.in.: realizowanie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, organizowanie i planowanie programów podnoszących kwalifikacji pracowników pionu badawczego instytutów Łukasiewicza oraz pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych uczelni, a także włączenie instytutów Łukasiewicza w przedsięwzięcia dydaktyczne PW, do których należą postępowania awansowe, studia doktoranckie czy program doktoratów wdrożeniowych.

– Podpisanie porozumienia o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz jest szczególnie ważne dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie, mając ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki. Prototypy rozwiązań, które mogłyby zostać poddane wdrożeniu oraz współpraca z przemysłem, mająca na uwadze wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności, zawsze były szczególnie istotne dla Politechniki Warszawskiej. Wzmocnienie działalności badawczo-rozwojowej w ramach sieci Łukasiewicza, przyśpieszy realizację tych celów – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 35 instytutów badawczych, z czego aż 16 działa w województwie mazowieckim. Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z ponad 7, 5 tys. pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy, oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi on trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)