Aktualności
Sprawy nauki
10 Marca
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2021-03-10

Łukasiewicz i SGH wspólnie ocenią technologię przyszłości

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. Będzie ona dotyczyć m.in. oceny nowoczesnych technologii i prognozowania kierunków rozwoju innowacji.

Umowa, pod którą podpisy złożyli prof. Piotr Wachowiak – rektor SGH (na fot. po lewej) oraz Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, inicjuje współpracę prowadzoną przez uczelnię i Centrum Oceny Technologii – nową jednostkę badawczą, funkcjonującą w strukturze Łukasiewicza od listopada ubiegłego roku. Jej zadaniem jest prowadzenie badań dotyczących zalet, ryzyka i skutków wdrażania nowych technologii oraz rekomendowanie najbardziej korzystnych kierunków rozwoju technologicznego.

Szkoła Główna Handlowa to najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce. Nie mogło jej więc zabraknąć wśród naszych partnerów akademickich. Łącząc interdyscyplinarne kompetencje naukowców Łukasiewicza z wiedzą i doświadczeniem pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej, jesteśmy w stanie stworzyć nową jakość w nauce, opartą na rzetelnych prognozach i scenariuszach rozwoju technologicznego dla czterech kluczowych obszarów naszej działalności: transformacji cyfrowej, inteligentnej i czystej mobilności, zdrowia oraz zrównoważonej gospodarki i energii. Jestem przekonany, że wytyczone w ten sposób kierunki rozwoju polskiej gospodarki, zbieżne zresztą z opublikowanym niedawno Krajowym Planem Odbudowy, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskich firm i podniosą jakość życia naszego społeczeństwa – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Z kolei prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, zaznaczył, że kierowana przez niego uczelnia od dawna skutecznie łączy naukowość z eksperckością, dzięki czemu potrafi nie tylko uprawiać naukę, kształcić, ale również doradzać praktykom gospodarczym w różnych dziedzinach.

Misja uczelni jest spełniona wówczas, gdy badania naukowe można zamienić w racjonalną korzyść. W SGH pracują eksperci zajmujący się różnymi dyscyplinami, w ich obszarze prowadzone są badania, powstają analizy, ekspertyzy i raporty. Mamy więc doskonałe warunki do tego, aby wspierać rozwój polskiej gospodarki i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Cieszę się, że od dziś zadanie to będziemy mogli realizować wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – powiedział prof. Wachowiak.

Ocena technologii (ang. Technology Assessment), którą zajmą się sygnatariusze porozumienia, pozwala z wyprzedzeniem wskazywać kierunki rozwoju innowacji tak, by przynosiły one jak najwięcej korzyści, oraz rzetelnie informować społeczeństwo o korzyściach i skutkach wdrażanych technologii, aby mogło świadomie kształtować swoją opinię na ich temat, opierając się na sprawdzonej wiedzy naukowej.

Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem i SGH obejmuje również podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie doktoratów wdrożeniowych, które dają unikalną możliwość łączenia aktywności zawodowej i pracy naukowej. W 2020 roku do IV edycji ministerialnego programu Doktoraty Wdrożeniowe zakwalifikowano 82 pracowników Łukasiewicza. Wśród uczelni, które wybrali jako miejsce realizacji swoich doktoratów, znalazła się również Szkoła Główna Handlowa. Ambicją obu stron jest zwiększenie liczby doktorantów w kolejnej edycji programu, która rozpocznie się w drugim kwartale tego roku.

Ważnym aspektem nawiązanej współpracy będzie również udział ekspertów z instytutów Łukasiewicza w konsultacjach dotyczących określenia kierunków kształcenia na SGH oraz proponowanie zmian w celu jeszcze lepszego dostosowania ich do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to pierwsza uczelnia ekonomiczna, z którą Łukasiewicz formalizuje współpracę. W gronie partnerów akademickich największej organizacji badawczej w Polsce są już uczelnie techniczne, jak Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wspólne działania realizowane są w ramach projektów badawczo-rozwojowych, udziału w Europejskich Hubach Technologii Cyfrowych (EDIH), wdrażania programów edukacyjnych, czy wymiany doświadczeń oraz know-how w zakresie akceleracji nowych spin-offów i start-upów.

MK, źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)