Aktualności
10 Października
Opublikowano: 2018-10-10

Nagrody NCN 2018 za normatywność prawa, zapętlone białka i algorytmy grafowe

Prof. Bartosz Brożek, dr hab. Joanna Sułkowska oraz dr hab. Piotr Sankowski zostali laureatami tegorocznych Nagród Narodowego Centrum Nauki. Za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie badań podstawowych otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. zł. Uroczystość, tradycyjnie już, odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Ideą Nagrody NCN jest wspieranie najwybitniejszych uczonych mających nie więcej niż 40 lat. Wręczana ona jest w trzech obszarach badawczych. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce wyróżniono prof. Bartosza Brożka z Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapituła Nagrody NCN doceniła jego nowatorską koncepcję normatywności prawa oraz innych systemów normatywnych, w oparciu o argumentację filozoficzną i wykorzystanie ustaleń nauk kognitywnych i ewolucyjnych. Zainteresowania naukowe prof. Brożka obejmują m.in. teorię i filozofię prawa, a także filozofię nauki, języka i umysłu.

Moje podejście do badań naukowych podsumować można następującym nakazem: rozwiązuj ciekawe i ważne problemy, wykorzystując do tego wszelkie narzędzia, jakie masz do dyspozycji – wyjaśnia prof. Brożek. – Uważam, że nie można prowadzić odpowiedzialnej refleksji w zakresie prawa i filozofii, jeśli nie weźmie się pod uwagę osiągnięć współczesnych nauk kognitywnych. W ostatnich kilkudziesięciu latach zrewolucjonizowały one nasze rozumienie funkcjonowania umysłu i mechanizmów ludzkich zachowań.

W obszarze nauk o życiu nagrodzono dr hab. Joannę Sułkowską z Centrum Nowych Technologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w biofizyce molekularnej i teoretycznej. W centrum swoich badań postawiła „zapętlone” białka, których niewłaściwe działanie może prowadzić do różnych chorób cywilizacyjnych. Dlatego rozszyfrowanie tajemnic, jakie w sobie kryją, będzie stanowiło przełom w leczeniu choroby Alzheimera, Parkinsona czy otyłości.

Bardzo ważną rzeczą w mojej pracy jest umiejętność szerokiego patrzenia, nieprzywiązywania się do danej dziedziny: analizowania struktury białek nie tylko okiem fizyka, lecz również biorąc pod uwagę perspektywę biologa i chemika. Trzeba wyobrażać sobie rzeczy, których nie widać gołym okiem, choć one rzeczywiście istnieją – mówi dr hab. Sułkowska.

Trzeci z laureatów – dr hab. Piotr Sankowski z Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim – został doceniony w obszarze nauk ścisłych i technicznych za fundamentalne wyniki w dziedzinie algorytmów grafowych, zwłaszcza w zakresie znajdowania skojarzeń w grafach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach optymalizacji kombinatorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń dynamicznych i stochastycznych oraz inżynierii algorytmicznej.

Algorytmy odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Podejmują za nas decyzje, jaką informację zobaczymy na stronie internetowej, dobierają pod nas reklamy, czy decydują o cenach w sklepach internetowych i supermarketach – tłumaczy dr hab. Sankowski. – Zrozumienie, jak zrobić to dobrze, a w szczególności, w jaki sposób zagwarantować, aby działały one w sposób sprawiedliwy, jest ogromnym wyzwaniem, które przed nami stoi.

W szóstej edycji Nagród NCN do zgłaszania kandydatów uprawnionych było 497 osób, m.in. m.in. byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, laureaci Nagrody z poprzednich lat, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez Radę i dyrektora NCN. Wpłynęło od nich 69 zgłoszeń, z których w drugim etapie wyłoniono sześciu finalistów, po dwóch w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór należał do Kapituły Nagrody NCN złożonej z przedstawicieli Centrum i fundatorów Nagrody.

Anna Bobela

Laureaci Nagród Narodowego Centrum Nauki 2018:

Prof. dr hab. Bartosz Brożek jest prawnikiem, filozofem i kognitywistą. Ukończył studia w zakresie prawa (2001) i filozofii (2001). W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, zaś w 2007 – doktora filozofii. W 2008 roku uzyskał habilitację w zakresie nauk prawnych, a w 2013 został profesorem tytularnym. Od 2015 jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię i filozofię prawa; filozofię nauki, języka i umysłu; problematykę poznania prawniczego, moralnego i matematycznego; teorie racjonalności; zagadnienie normatywności; relacje między naukami przyrodniczymi a teologią; oraz teorie argumentacji i negocjacji. Jest autorem lub współautorem 21 monografii, redaktorem 23 prac zbiorowych oraz prawie 100 artykułów naukowych. Jest współpomysłodawcą i współorganizatorem Copernicus Festival, inicjatorem i dyrektorem pierwszej polskiej platformy MOOC Copernicus College oraz pomysłodawcą spotkań popularnonaukowych Wielkie Pytania w Krakowie i Granice Nauki. Był współorganizatorem kilkudziesięciu międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych. Jest także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Humboldta, dwóch nagród MNiSW za wybitne osiągnięcie naukowe oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną.

Dr hab. Joanna Ida Sułkowska jest kierownikiem „Interdyscyplinarnego laboratorium modelowania układów biologicznych” w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem na Wydziale Chemii. Pracę magisterską poświęconą własnościom wiskoelastycznym polimerów wykonała na VrijeUniversiteit w Amsterdamie i obroniła na Wydziale Fizyki UW w 2003 r. W roku 2007 obroniła doktorat w dziedzinie biofizyki, poświęcony charakterystyce własności mechanicznych białek. Doktorat został wyróżniony i nagrodzony jako najlepsza praca doktorska w Instytucie Fizyki PAN. W roku 2016 uzyskała habilitację na Wydziale Chemii UW. Przez kilka lat, w ramach stażu podoktorskiego, pracowała na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych, między innymi w Nature S&MB, JACS, PNAS, PRL, NAR. W swoich badaniach wykorzystuje wiedzę fizyczną, biologiczną oraz teorię węzłów. Za swoje największe do tej pory osiągnięcie naukowe uważa charakterystykę zapętleń w białkach oraz określenie mechanizmów ich powstawania i związków z funkcją biologiczną. Za swoje osiągnięcia naukowe Joanna Sułkowska była wielokrotnie nagradzana. Jest dwukrotną stypendystką European Molecular Biology Organization (EMBO), Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz MNiSW (Ideas Plus).

Dr hab. Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 2009 otrzymał habilitację, a w 2005 – doktorat z informatyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się nad problemami optymalizacji kombinatorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń dynamicznych i stochastycznych, oraz inżynierii algorytmicznej. Piotr Sankowski otrzymał także w 2009 roku doktorat z fizyki w dziedzinie teorii ciała stałego na Polskiej Akademii Nauk. W roku 2010 otrzymał ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 otrzymał ERC Proof of Concept grant, a w 2017 otrzymał ERC Consolidator Grant. W roku 2018 dostał indywidualną nagrodę Kryształowej Brukselki. Jest współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.

 

Fot. Wikipedia, Twitter, NCBiR

 

Dyskusja (0 komentarzy)