Aktualności
Sprawy nauki
15 Lutego
Opublikowano: 2017-02-15

Projekt EPOS

14 lutego w Instytucie Geofizyki PAN zainaugurowano projekt EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej. Jego celem jest zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi. Służyć temu będzie budowa specjalistycznych poligonów pomiarowych zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych. Do obserwacji zjawisk fizycznych zachodzących wewnątrz górotworu oraz w jego strefie przypowierzchniowej zastosowany zostanie zintegrowany system obserwacji i pomiarów geofizycznych, tj. lokalne i regionalne sieci sejsmologiczne, geodezyjne, grawimetryczne oraz geofizyczne.

W ramach projektu powstanie infrastruktura badawcza EPOS-PL – wielowarstwowa, multidyscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone będą dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi, do których dostęp zapewniony będzie poprzez stronę web wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami.

Projekt i związane z nim inwestycje mają na celu zaspokojenie potrzeb środowiska naukowego i przedsiębiorstw w kwestii otwartego dostępu do zintegrowanych, rozproszonych istniejących i nowo powstających infrastruktur badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi, w połączeniu z szeroką gamą solidnych opracowanych danych, narzędzi do modelowań oraz serwisów analitycznych.

Wartość projektu to 62 558 323,87 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 47 399 281,47 zł.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Instytut Geofizyki PAN, ACK Cyfronet AGH, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polska Grupa Górnicza.

Jk

(źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)