Aktualności
Sprawy nauki
13 Czerwca
Źródło: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Opublikowano: 2022-06-13

Nowy przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych. Zastąpi prof. Leszka Rafalskiego, który sprawował tę funkcję od 2007 roku.

Prof. Skarżyński dotychczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych. Organ ten, powołany w 1992 roku, reprezentuje 91 instytutów badawczych (w tym 32 tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz), które prowadzą badania na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Część instytutów wypełnia ważne zadania i obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach badawczych służą polskiej nauce, bezpieczeństwu i obronności kraju.

Kandydaturę prof. Skarżyńskiego na przewodniczącego Rady poparli jednogłośnie wszyscy obecni na forum sprawozdawczo-wyborczym delegaci instytutów  naukowych.

Jestem zaszczycony, że mogę reprezentować całe środowisko badawcze zgromadzone w tak licznej grupie jednostek naukowych i działać na jego rzecz, a przez to mieć wpływ na rozwój polskiej nauki na świecie. Podczas mojej kadencji chciałbym skoncentrować się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału, który posiadają polskie instytuty badawcze, a także na owocnej współpracy z organami rządowymi, uniwersytetami i szkołami wyższymi, towarzystwami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi tak, aby jak najlepiej realizować politykę naukową oraz innowacyjną Polski – powiedział tuż po wyborze prof. Henryk Skarżyński.

Nowy przewodniczący RGIB jest światowej sławy otochirurgiem i wybitnym specjalistą otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Przed 30 laty, jako pierwszy w Polsce, wykonał operację wszczepienia implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych, ćwierć wieku temu, pierwszy w świecie, uruchomił program zachowania tzw. resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego, a 20 lat temu przeprowadził, również pierwsze w świecie, operacje częściowej głuchoty, rozszerzając wskazania i dając szanse dziesiątkom milionów potencjalnych pacjentów.

Dotychczas wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych do codziennej praktyki lekarskiej, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie, w tym upowszechniło Polską Szkołę Otologii w nauce i medycynie światowej. Prof. Skarżyński prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z całego świata. Przeprowadził ponad 1300 operacji pokazowych dla ponad 8 tys. profesorów, ordynatorów i innych specjalistów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą oraz w kilkudziesięciu krajach na czterech kontynentach.

Otrzymał liczne tytuły naukowe, w tym m.in. jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Provo (USA), w Kiszyniowie (Mołdawia), Biszkeku (Kirgistan). Tytułem doktora honoris causa doceniły go: Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP przez Prezydenta RP, wysokimi odznaczeniami państwowymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy orz JŚ Papieża Franciszka, Prezydium PAN, Prymasa Polski, Orderem Uśmiechu, Orderem ECCE HOMO, i ponad 350 innymi odznaczeniami i wyróżnieniami międzynarodowymi i krajowymi.

Jest autorem i współautorem 4486 publikacji, 60 monografii oraz 3912 doniesień kongresowych i zjazdowych, głównie zagranicznych. Był głównym organizatorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i od 1996 roku jego dyrektorem oraz organizatorem budowy i funkcjonowania Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Osobiście wykonał dotychczas prawie 220 tys. procedur chirurgicznych.

Obowiązki przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych przejmie 27 czerwca po pełnym ukonstytuowaniu i powołaniu Prezydium XI kadencji. Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)