Aktualności
Sprawy nauki
20 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-20

Nowy skład Rady Narodowego Centrum Nauki

Od 15 grudnia Rada Narodowego Centrum Nauki ma nowy skład. Do 12 jej członków, którym kadencja kończy się w 2024 roku, dołączyło 12 naukowców powołanych kilka dni temu przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Centrum Nauki, Rada agencji składa się z 24 wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki powoływanych przez ministra edukacji i nauki. Kandydatów wskazuje specjalnie do tego celu powołany Zespół Identyfikujący. Do obowiązków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na badania w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin.

Kadencja Rady NCN trwa 4 lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana połowy składu. Wśród nowych członków Rady, powołanych 15 grudnia przez ministra Przemysława Czarnka, znaleźli się:

 • dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • dr Diana Dajnowicz-Piesiecka (Uniwersytet w Białymstoku, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Stanisław Karpiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nauki o życiu)
 • dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik (Politechnika Śląska, nauki ścisłe i techniczne)
 • prof. dr hab. Piotr Kopiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Mariola Łaguna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • dr hab. inż. Krystian Marszałek (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. W. Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, nauki o życiu)
 • dr hab. Bogusław Przywora (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Piotr Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, nauki o życiu)
 • dr hab. Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Adam Zając (Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, nauki o życiu).

Ich kadencja potrwa do 14 grudnia 2026 roku. W składzie Rady NCN pozostają także powołani dwa lata temu członkowie, którym kadencja skończy się 14 grudnia 2024 r.:

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski, nauki ścisłe i techniczne)
 • dr hab. inż. Krzysztof Fic (Politechnika Poznańska, nauki ścisłe i techniczne)
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (Uniwersytet Warszawski, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Robert Hasterok (Uniwersytet Śląski, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski, nauki ścisłe i techniczne)
 • prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, nauki ścisłe i techniczne)
 • prof. dr hab. Anetta Undas (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (SWPS Uniwersytet, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

Nowego przewodniczącego, który zastąpi prof. Jacka Kuźnickiego, poznamy jeszcze w tym roku, podczas pierwszego posiedzenia Rady NCN w nowym składzie. Będzie to piąty szef tego gremium (dotąd funkcję tę sprawowali: prof. Michał Karoński, prof. Janusz Janeczek, prof. Małgorzata Kossowska i prof. Jacek Kuźnicki).

Mariusz Karwowski

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~Kragon 20.12.2022 20:10

  za malo ksieży i kulowców