Aktualności
Sprawy nauki
09 Grudnia
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2020-12-09

Pakiet Wolności Akademickiej

Umorzenie wszystkich wszczętych już i niezakończonych przed wejściem w życie nowych przepisów postępowań, które dotyczą wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych przewiduje Pakiet Wolności Akademickiej zaprezentowany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Od kilku tygodni minister Przemysław Czarnek zapowiadał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Odnoszące się do tej kwestii rozwiązania ujrzały światło dzienne w środę, 9 grudnia, podczas konferencji prasowej, w której – obok szefa resortu – wzięli udział także: Włodzimierz Bernacki i Wojciech Murdzek, sekretarze stanu w MNiSW. Zaprezentowany Pakiet Wolności Akademickiej obejmuje zmiany prawne umacniające poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także prowadzenie debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego. 

Warunkiem rozwoju nauki jest pełna wolność akademicka, pełna wolność nauczania, wolność debaty akademickiej. Proponujemy Pakiet Wolności Akademickiej, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich zwracających uwagę na pojedyncze przypadki ograniczania wolności – mówił minister Przemysław Czarnek.

Zgodnie z przedstawionymi zapisami Pakietu, wszystkie wszczęte już i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne, które dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich ich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, zostają umorzone. Zagwarantowano, że odtąd za wyrażanie takich przekonań nauczyciele akademiccy nie będą pociągani do odpowiedzialności. Ponadto muszą zostać poinformowani o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia wobec nich postępowania wyjaśniającego. W czasie jego trwania nie mogą zostać zawieszeni.

Strony postępowania za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego, który prowadzi sprawę, mają prawo skierować zażalenie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, jeżeli postępowanie dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Na postanowienie tej komisji będzie można złożyć zażalenie do Sadu Apelacyjnego w Warszawie.

W Pakiecie zapisano też, że rektor ma zapewnić poszanowanie wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania ich wyników, a także prowadzenie debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni.

Zaprezentowane rozwiązania poddane zostaną konsultacjom ze środowiskiem akademickim.

MK, źródło: MNiSW

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Zdzislaw M. Szulc 09.12.2020 15:41

    Przyklad do..wgladu : < https://brulion24.pl/uniwersytet-w-nottingham-zawiesil-swoja-studentke-julie-rynkiewicz-za-dzialalnosc-pro-life-teraz-oficjalnie-ja-przeprasza/ >