Aktualności
Sprawy nauki
23 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-23

Już prawie 200 mln euro dla polskiej nauki z Horyzontu Europa

Ponad 23 mln euro z programu Horyzont Europa trafiło już w ręce naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Stołeczna uczelnia jest polskim liderem wśród instytucji akademickich. Najnowsze dane udostępniła Komisja Europejska.

Umowy grantowe opiewające na 338,65 mln euro podpisało 400 polskich beneficjentów (to 1,49% środków przyznanych państwom członkowskim UE). Realizują oni 692 projekty, z czego w 84 pełnią rolę koordynatorów. Do polskiego sektora nauki trafiło już 178,65 mln euro, tj. 52,7% wszystkich środków, jakie otrzymaliśmy z Horyzontu Europa. Kwota ta stanowi 0,79% wydatkowanego do tej pory budżetu całego programu. W podziale tej sumy uczestniczy 139 instytucji naukowych.

Liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w rekordowej liczbie 53 przedsięwzięć, z których 12 koordynują. Na stołeczną uczelnię trafiło z tego tytułu już ponad 23,2 mln euro. Po piętach stołecznej uczelni depcze Uniwersytet Jagielloński, który na 36 projektów (w tym 10 koordynacji) dostał prawie 20,7 mln euro. Podium zamyka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ponad 14,5 mln euro (25 przedsięwzięć, 1 koordynacja).

Tuż za czołówką znajduje się Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, którego naukowcy biorą udział w czterech projektach (w dwóch w roli liderów) o wartości przeszło 12,8 mln euro. Kolejne miejsca wśród instytucji naukowych zajmują: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (7,5 mln euro, 20 projektów), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (5,2 mln euro, 25 projektów), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (5,2 mln euro, 13 projektów), Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu (4,6 mln euro, 11 projektów), Politechnika Śląska (3,8 mln euro, 8 projektów), Politechnika Wrocławska (3,6 mln euro, 11 projektów). Drugą dziesiątkę instytucji akademickich otwiera Uniwersytet SWPS (3,6 mln euro, 11 projektów).

Pod względem pojedynczego dofinansowania liderem jest MIBMiK, który w ramach programu Teaming for Excellence koordynuje projekt dotyczący RNA i biologii komórki. Na 6-letnie przedsięwzięcie Komisja Europejska przeznaczyła prawie 15 mln euro, z czego 10,1 mln euro trafi do polskiej jednostki. Drugie miejsce zajmuje Uniwersytet Jagielloński, gdzie realizowany jest wart 3 mln euro ERC Consolidator Grant, w ramach którego zespół dr. Michała Drahusa buduje dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym.

W całym programie rozdysponowano do tej pory 24,75 mld euro. Sumę tę przeznaczono na 9053 projekty z udziałem 18 609 podmiotów ze 157 krajów. Ponad 91,5% środków, tj. 22,66 mld euro, przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich). W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej pieniędzy, znajdują się: Niemcy (3,9 mld euro), Francja (2,8 mld euro), Hiszpania (2,7 mld euro). Polska utrzymuje 14 pozycję. Wśród krajów wideningowych zajmujemy trzecie miejsce, za Grecją i Portugalią.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro.

MK, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Maciek 24.08.2023 21:25

    W moim przekonaniu kwota 200 mln euro pozyskana przez krajowe środowisko akademickie i naukowe w ramach programu ramowego Horyzont Europa, to faktycznie sukces, który zasługuje na pochwałę. Pamiętajmy, że polskie państwo w ub. 2022 r. przeznaczyło raptem 5,5 mld USD na szkolnictwo wyższe i naukę razem, to daje Polsce dopiero 35 miejsce w Europie, a jeśli chodzi o finansowanie sektora nauki. Do tego dochodzą żenująco niskie wynagrodzenia zarówno na uczelniach wyższych, ale i w instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN-u.

  • ~Arek 24.08.2023 18:47

    Za Grecją i Portugalią, które łącznie mają 1/2 ludności Polski. To naprawdę sukces, że ulokowaliśmy się na 3 miejscu