Aktualności
Konkursy
31 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-31

Dwa „konsolidatory” dla naukowców z Polski

Dwaj naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyli prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Znaleźli się w gronie 321 laureatów konkursu o ERC Consolidator Grants.

O „konsolidatory” mogą się ubiegać naukowcy u progu samodzielności badawczej (od 7 do 12 lat po doktoracie), którzy posiadają co najmniej kilka ważnych publikacji napisanych bez udziału promotora, a także wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, m.in. publikacjami w znaczących recenzowanych i międzynarodowych czasopismach, wygłoszonymi na zaproszenie prezentacjami na uznanych, międzynarodowych konferencjach, a także otrzymanymi patentami, nagrodami i wyróżnieniami. Do tej pory w Polsce realizowanych było 12 tego typu grantów. European Research Council przyznała właśnie 2 kolejne.

Dr hab. Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) przez pięć lat wraz z zespołem będzie realizować projekt „Afropolis Tungul: Urban biography of a cosmopolitan African capital” („Afropolis Tungul: Miejska biografia kosmopolitycznej afrykańskiej stolicy”). Jego efektem będzie „biografia miejska” Tungul (Starej Dongoli), metropolii nubijskiej istniejącej przez ponad półtora tysiąca lat, położonej na terenie dzisiejszego Sudanu.

Prace badawcze skoncentrują się na czasach, gdy miasto było stolicą chrześcijańskiego królestwa Makurii (IV–XV wiek). Na realizację projektu ERC przeznaczyła blisko 2 mln euro.

Skrócona nazwa projektu kryje w sobie jego sedno. Afropolis oznacza miasto, które powstało na styku dwóch wielkich kultur – antycznego Śródziemnomorza i Afryki. Zamieszkujący miasto ludzie niezwykle efektywnie wykorzystywali swoje położenie geograficzne, umiejętnie czerpiąc z obydwu zasobów tworząc unikalny na skalę światową i jedyny w swoim rodzaju organizm społeczny, polityczny i kulturowy. Tungul jest rodzimą nazwą trwającej przez piętnaście wieków aglomeracji. Jedną z naszych intencji jest walka z mitem Afryki jako kontynentu bez historii i bez cywilizacji. Tungul i królestwo Makurii powstały pięćset lat przed powstaniem Polski – wyjaśnia dr hab. Artur Obłuski.

Biografia Tungul dotyczyć będzie trzech powiązanych i wzajemnie od siebie zależnych tematów badawczych: krajobrazu miejskiego stolicy, jego ukształtowania i planowania; mieszkańców miasta oraz klimatu i środowiska. Projekt jest multidyscyplinarną próbą zbadania uwarunkowań trwałości osadnictwa w dolinie Nilu: dlaczego miasto Tungul powstało właśnie w tym miejscu oraz jakie czynniki pozwoliły mu przetrwać tak długo, pomimo trudnych warunków środowiskowych i dynamicznych zmian politycznych. Funkcjonowanie Tungul ukazane zostanie w projekcie z różnych perspektyw: urbanistycznej, środowiskowej i demograficznej.

Chcę wyjść w interpretacjach wyników badań poza tradycyjne narracje osadzone w ekologicznym lub politycznym determinizmie poświęcając równą uwagę czynnikom klimatycznym, środowiskowym, społeczno-ekonomicznym i politycznym mam nadzieję przedstawić analizy, które zaoferują nowe perspektywy dla szerszych studiów archeologicznych i teoretycznych nad urbanistyką i złożonymi społeczeństwami – zapowiada kierownik projektu.

Jest pierwszym polskim archeologiem, który otrzymał dwa granty ERC. W 2017 r. zdobył ERC Starting Grant na realizację projektu „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”.

Drugi w tej edycji ERC Consolidator Grant trafił do dr. Michała Drahusa, astronoma z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który za pomocą nowoczesnych narzędzi astronomii obserwacyjnej bada komety i inne małe obiekty w Układzie Słonecznym. Otrzymał 3 mln euro na realizację projektu „Hydrogen and deuterium survey of minor bodies: transformative science with a purpose-built CubeSat” (HYADES), w ramach którego powstanie dedykowany teleskop kosmiczny do obserwacji wodoru i deuteru wokół małych ciał w Układzie Słonecznym.

Woda to jeden z najważniejszych związków chemicznych potrzebnych do rozwoju życia. Cząsteczki wody są również powszechnie obecne w kosmosie. Stanowią między innymi główny składnik, z którego zbudowane są komety. Bezpośrednia obserwacja kometarnej wody jest jednak bardzo trudna. Znacznie łatwiej jest zaobserwować atomy wodoru uwolnione w gazowych otoczkach komet wskutek rozpadu cząsteczek wody – przyznaje dr Michał Drahus.

Atomy te emitują bardzo dużą ilość światła poprzez tzw. linię Lyman alfa, co czyni z nich niezwykle czuły „detektor” kometarnej wody. Zarówno tej zwykłej, jak i jej cięższych wariantów, o których obecności świadczy deuter – jedyny stabilny izotop wodoru. Jednak obserwacja kometarnej linii Lyman alfa stanowi spore wyzwanie, gdyż znajduje się ona w zakresie dalekiego ultrafioletu i jest całkowicie pochłaniana przez ziemską atmosferę. Aby ominąć tę przeszkodę, w ramach projektu HYADES powstanie nowy satelita, zaprojektowany specjalnie do obserwacji linii Lyman alfa w warunkach kosmicznych, tj. poza ziemską atmosferą.

Dzięki bezprecedensowej czułości na wodór, w tym także deuter, nowe narzędzie pozwoli nam poszukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące bliskiego Wszechświata. Przede wszystkim przetestujemy różne grupy komet jako możliwe źródło wody na Ziemi. Zgodnie z najnowszą wiedzą, nasza planeta uformowała się praktycznie bez wody, dlatego trwają poszukiwania źródeł ziemskich oceanów w kosmosie – zauważa dr Drahus.

Jego zespół zamierza wyznaczyć stosunek deuteru do podstawowego izotopu wodoru w obserwowanych blisko 50 kometach i sprawdzić, czy te wartości zgadzają się ze składem izotopowym wody w ziemskich oceanach. Naukowcy wykorzystają również niezwykłe możliwości satelity do poszukiwania nieznanych dotąd zasobów wody w Układzie Słonecznym. Zbadają pod tym kątem m.in. grupę planetoid przypominających swym wyglądem komety. Uzyskane informacje na temat sublimacji lodu wodnego z tych ciał dadzą unikalny wgląd w zawartość wody w pasie głównym planetoid. Potwierdzenie istnienia nowego rezerwuaru wody w tak bliskiej odległości od Słońca miałoby ogromne znaczenie w kontekście badań nad pochodzeniem ziemskich oceanów, a także historią naszego układu planetarnego. Zespół HYADES przeprowadzi również podobne badania dla przyszłych obiektów międzygwiazdowych przemierzających Układ Słoneczny.

W tym roku o ERC CoG ubiegało się 2222 naukowców. Do finansowania skierowano 321 projektów, co oznacza, że wskaźnik sukcesu wyniósł 14,4%. Przyznane środki o łącznej wartości 657 mln euro pozwolą na stworzenie około 1950 miejsc pracy dla post-doków, doktorantów i innych pracowników w instytucjach goszczących w 26 krajach. Laureaci pochodzą z 37 państw, głównie z Niemiec (52), Włoch (32), Francji (31) i Wielkiej Brytanii (31).

Dwa nowe „konsolidatory” uzupełniły portfolio grantów ERC realizowanych w Polsce. Od 2007 roku do naszego kraju trafiło 67 grantów wszystkich kategorii, w tym 41 Starting Grants, 14 Consolidator Grants, 7 Advanced Grants, 4 Proof of Concept Grants i 1 Synergy Grant.

MK, źródło: UW, UJ, ERC

 

Dyskusja (0 komentarzy)