Aktualności
Sprawy nauki
01 Lipca
Źródło: www.pb.edu.pl
Opublikowano: 2019-07-01

Prof. Jerzy Uścinowicz honorowym członkiem Rosyjskiej Akademii Sztuki

Dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. Politechniki Białostockiej, otrzymał honorowy tytuł akademika Rosyjskiej Akademii Sztuki. Kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury PB został doceniony za działalność naukową i twórczą w dziedzinie architektury i sztuki sakralnej.

Uroczysta ceremonia odbyła się w Moskwie. Laudacja związana z nadaniem tytułu profesorowi Uścinowiczowi miała miejsce w Białej Sali, tuż przed oficjalnym otwarciem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Drogi rozwoju prawosławnej sztuki cerkiewnej: Polska (Białystok) i Rosja. Regionalne aspekty w kontekście jedności zadań artystycznych”, którą zorganizowała Rosyjska Akademia Sztuki, Instytut Historii i Teorii Sztuk Przedstawiających RAS oraz Międzynarodowa Katedra UNESCO Sztuk Przedstawiających i Architektury przy RAS.

To dla mnie wielkie wyróżnienie – honor i zaszczyt. Na honorowych członków Rosyjskiej Akademii Sztuki zostają powołani wybitni przedstawiciele zagranicznej i rosyjskiej kultury i sztuki. Ich kandydatury zatwierdzane są przez walne zgromadzenie Akademii. Członkostwo w niej jest dożywotnie – informuje prof. Uścinowicz.

Jest specjalistą w zakresie architektury użyteczności publicznej, architektury kultur lokalnych, architektury i sztuki sakralnej, sztuki monumentalnej oraz ochrony i konserwacji zabytków. Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, kierując Zakładem Architektury Kultur Lokalnych. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Nauk Technicznych). Za swoją działalność naukową i twórczą wyróżniany był m.in. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego oraz nagrodą Św. Brata Alberta. Wśród jego realizacji należy wymienić m.in. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Cerkiew św. Jerzego w Białymstoku, Cerkiew Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach, Kaplicę Świętej Trójcy przy Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim.

Źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)