Aktualności
Sprawy nauki
02 Grudnia
Źródło: www.nencki.gov.pl
Opublikowano: 2019-12-02

Prof. Leszek Kaczmarek prezydentem EMBC

Prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został wybrany Prezydentem Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC). To międzyrządowa organizacja mająca na celu wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie biologii molekularnej.

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej powstała w 1969 roku. Obecnie skupia 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. Polska przystąpiła do EMBC w 1999 roku. Zadaniem organizacji jest wspieranie współpracy europejskiej oraz finansowanie kształcenia i rozwoju kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej. Program EMBC realizowany jest głównie za pośrednictwem EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej) i obejmuje m.in. organizowanie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje naukowców na różnych etapach kariery oraz przyznawanie grantów i stypendiów w dziedzinie nauk o życiu. W 1974 r. z inicjatywy EMBO, powstała druga, obok EMBC, druga organizacja międzyrządowa: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Polska została członkiem EMBL w styczniu 2019 roku.

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek kieruje Pracownią Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Wraz z zespołem bada molekularne podstawy plastyczności neuronalnej, czyli zmian siły połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu, w tym procesy uczenia się i tworzenia pamięci oraz neurodegenarację noszącą cechy apoptozy. W kręgu jego zainteresowania pozostają czynniki transkrypcyjne i ich geny docelowe. Niemal 30 lat temu zespół prof. Kaczmarka odkrył zjawisko zmian aktywności genów w komórkach nerwowych w mózgu w wyniku uczenia się i tworzenia pamięci długotrwałej. Zaobserwowane wówczas zmiany ekspresji genu c-fos, który koduje składnik regulatora aktywności genów, czyli czynnika transkrypcyjnego, zwanego AP-1, zainicjowały poszukiwania genów kontrolowanych przez AP-1 i doprowadziły do enzymów proteolitycznych macierzy zewnątrzkomórkowej na synapsie pobudzającej. Obecnie badania ogniskują się wokół MMP-9 (ang. matrix metalloproteinase-9), metaloproteazy macierzowej. Prof. Kaczmarek odkrył synaptyczne występowanie MMP-9, lokalną translację i wydzielenie po pobudzeniu komórki nerwowej, a także zidentyfikował niektóre substraty MMP-9. Wykazał również ważny udział MMP-9 w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci. Ważnym obszarem badań jest udział MMP-9 w chorobach neuropsychicznych, takich jak padaczka, uzależnienie od alkoholu czy schizofrenia.

źródło: IBD

Dyskusja (0 komentarzy)