Aktualności
Sprawy nauki
08 Czerwca
Źródło: PAN
Opublikowano: 2020-06-08

Prof. Paweł Rowiński w zarządzie ALLEA na drugą kadencję

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Paweł Rowiński został ponownie wybrany do zarządu Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA).

Decyzję o wyborze podjęło Zgromadzenie Ogólne organizacji podczas zdalnego posiedzenia w środę 3 czerwca. Będzie to już druga kadencja prof. Rowińskiego w zarządzie ALLEA. Potrwa do 2022 roku.

Prof. Paweł Rowiński jest hydrologiem i hydrodynamikiem związanym z Instytutem Geofizyki PAN. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metod statystycznych w hydrologii, inteligentnej analizy danych, turbulencji rzecznej oraz zmian klimatu. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, w 2003 roku – stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, a w 2009 roku został profesorem. Od 2006 roku kieruje Międzynarodową Szkołą Hydrauliki pod auspicjami International Association of Hydraulic Research IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Przewodniczy Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Polar Task Force przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

ALLEA zrzesza 61 akademii nauk z ponad 40 krajów. Powstała w 1994 roku, a PAN jest jej członkiem założycielem. W 2000 roku do organizacji dołączyła również Polska Akademia Umiejętności z Krakowa. Celem organizacji jest m.in. ułatwianie wymiany informacji między akademiami europejskimi; rozwijanie badań mających na celu umacnianie roli i miejsca narodowych akademii w nauce; kształtowanie wspólnych poglądów w sprawach dotyczących rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych oraz pełnienie funkcji doradczych i wypracowywanie propozycji dotyczących polityki naukowej dla rządów, Unii Europejskiej, organizacji krajowych, i międzynarodowych. ALLEA realizuje swoje cele w oparciu o stałe lub powoływane doraźnie grupy robocze, których opracowania są publikowane i rozsyłane do akademii członkowskich. Ściśle współpracuje z EASAC, Euro-CASE, Akademią Europejską, FEAM, IAP oraz ICSU. Na czele ALLEA stoi obecnie prof. Antonio Loprieno (Swiss Academies of Arts and Sciences).

MK, źródło: PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)