Aktualności
Sprawy nauki
19 Grudnia
Źródło: chemia.ug.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-19

Prof. Piotr Stepnowski z UG odznaczony Medalem im. Wiktora Kemuli

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii UG został tegorocznym laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli. Odznaczenie zostało przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej, w tym za pionierskie badania w zakresie chemii i analityki środowiska.

Medal im. Wiktora Kemuli jest wyróżnieniem przyznawanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN polskim naukowcom za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Wśród laureatów są wybitni naukowcy, nestorzy polskiej chemii analitycznej, tacy jak prof. Andrzej Waksmundzki, prof. Edward Soczewiński czy prof. Zygmund Marczenko.

Patron nagrody, prof. Wiktor Kemula, był polskim chemikiem uważanym za twórcę polskiej szkoły polarografii, elektrochemicznej metody analitycznej.

Prof. Piotr Stepnowski jest uznanym światowym autorytetem w zakresie badań i ochrony środowiska. Badania prowadzone przez niego i jego zespół badawczy istotnie przyczyniły się do rozpoznania i prognozowania negatywnych skutków środowiskowych niektórych nowosyntezowanych substancji przemysłowych (m.in. cieczy jonowych), co znacząco ograniczyło stopień ich upowszechnienia przez światowe koncerny chemiczne. W ostatnich latach zainteresowania badawcze prof. Stepnowskiego skupiają się na wykrywaniu i ocenie skutków występowania pozostałości farmaceutyków w środowisku naturalnym – pionierskie badania w tym zakresie dowiodły obecności tych substancji nie tylko  w ściekach komunalnych ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego czy w wybranych wodach głębinowych województwa pomorskiego. Wyniki badań laureata na temat efektów biologicznych oraz toksyczności i ekotoksyczności substancji leczniczych obecnych w środowisku weszły na stałe do kanonu literatury światowej.

Prof. Piotr Stepnowski od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG, jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w UG, gdzie od 12 lat kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2012–2016 był dziekanem Wydziału Chemii.

Prof. Stepnowski jest dwudziestym naukowcem odznaczonym Medalem im. Wiktora Kemuli.

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)