Aktualności
Sprawy nauki
04 Listopada
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2020-11-04

Prof. Włodzimierz Bernacki sekretarzem stanu w MEiN

Na wniosek Przemysława Czarnka premier Mateusz Morawiecki powołał Włodzimierza Bernackiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Połączone resorty Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonują już pod jednym szyldem i z nowym ministrem, ale wciąż z odrębnym dla każdego z tych obszarów kierownictwem. Do prof. Wojciecha Maksymowicza, sekretarza stanu w dawnym MNiSW, oraz dwójki podsekretarzy stanu: dr Anny Budzanowskiej i prof. Grzegorza Wrochny, dołączył właśnie – w randze sekretarza stanu – prof. Włodzimierz Bernacki. Będzie Pełnomocnikiem Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Powołanie wręczył mu premier Mateusz Morawiecki.

Prof. Włodzimierz Bernacki ur. się 17 lutego 1960 r. w Proszowicach. W 1987 r. ukończył studia z zakresu politologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2005 r. doktora habilitowanego. W 2013 roku otrzymał nominację profesorską.

W latach 1982–83 oraz 1986–1988 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół w Proszowicach. W 1988 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kolejno był zatrudniony na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W 2008 r. objął funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. W tym samym roku został profesorem UJ. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego oraz w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów naukowych.

W Senacie X kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz członka Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

źródło: MNiSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)