Aktualności
Sprawy nauki
31 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-05-31

Rada Wydziału Psychologii UW przyjęła deklarację w sprawie zmian klimatu

Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła deklarację dotyczącą zmian klimatycznych, w której m.in. wyraziła swoje wsparcie dla naukowców zajmujących się tą tematyką.

Nawiązując do stanowiska Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauki w sprawie postępującej zmiany klimatu, psychologowie z UW podkreślają, że istnieje konsensus naukowy co do tego, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska naturalnego. Przywołują ryzyka związane z globalnym ociepleniem, m.in. utratę miejsc do życia i śmierć milionów ludzi oraz wymieranie gatunków na masową skalę.

Dla zapobieżenia najgroźniejszym konsekwencjom zmian klimatu kluczowa jest powszechna akceptacja wiedzy naukowej. Jej odrzucanie, wciąż często obserwowane w przestrzeni publicznej, może opóźnić wdrożenie pilnych i koniecznych rozwiązań. Zaprzeczanie problemowi zmian klimatu jest także wyrazem problemu utraty społecznego zaufania do nauki, do wartości rozumu i wiedzy, jest zatem sprawą ważną dla całej społeczności akademickiej – napisano w deklaracji Wydziału Psychologii UW.

W dalszej części psychologowie wyrażają poparcie dla działań fizyków, klimatologów i innych badaczy zmian klimatu oraz apelują o nadanie najwyższego priorytetu tej sprawie i podjęcie wszelkich możliwych działań. Za takie uznają:

1) zwiększanie świadomości własnej i innych odnośnie wyników badań nad zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. Korzystając z okazji kontaktu ze studentami, dziennikarzami i politykami pracownicy naukowi – jako grupa zawodowa obdarzona szczególnym zaufaniem społecznym – powinni przekazywać informacje dotyczące powagi sytuacji i dawać opór pojawiającym się mitom, które stoją w sprzeczności z racjonalną, opartą na dowodzeniu naukowym wiedzą;
2) uwzględnianie zagadnienia zmian klimatu na Ziemi – ze względu na jego złożony i powszechny charakter – w pracy naukowej prowadzonej we wszystkich dyscyplinach. Przykładowo psychologowie już teraz przewidują poważne konsekwencje, jakie za sobą pociągną zmiany klimatu, w tym narastanie fali lęku w populacji ogólnej i nasilanie się objawów stresu pourazowego na skutek częstych katastrof naturalnych. W psychologii badane są również takie zjawiska jak zaprzeczanie zmianom klimatycznym czy lęk z nimi związany;
3) podjęcie szerokiej dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim i w całym środowisku polskich naukowców wszystkich dyscyplin na temat możliwości podjęcia działań nakierowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz przygotowanie się na ich konsekwencje.

MK

Deklaracja Rady Wydziału Psychologii UW

Dyskusja (0 komentarzy)