Aktualności
Sprawy nauki
06 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-06

Rok 2022 świętem polskich botaników

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  rok 2022 będzie Rokiem Botaniki. Izba uhonorowała w ten sposób polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniła cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

Inicjatywie patronowało Polskie Towarzystwo Botaniczne, które w przyszłym roku obchodzi swoje 100-lecie. Jednak jeszcze przed powstaniem organizacji Polacy dokonywali znaczących odkryć w zakresie nauki o roślinach. Pionierem był Michał Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński (1820–1898), który łącząc pasje botaniczne i malarskie, odkrył i opisał jako pierwszy na świecie cykl rozwojowy paproci. Antoni Rehman (1840–1917) badał roślinność Afryki Południowej, z kolei Edward Strasburger (1844–1912), wychowanek Szkoły Głównej Warszawskiej, botanik światowej sławy, był twórcą podstaw współczesnej cytologii roślin.

Te i inne sukcesy polskich botaników, a także potrzeba ujednolicenia badań oraz nazewnictwa po okresie zaborów spowodowały, że wkrótce po odzyskaniu niepodległości powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne. Pierwszy założycielski zjazd zwołano w dniach 9 i 10 kwietnia 1922 roku. Odbył się w historycznej auli wykładowej Zakładu Botaniki w budynku Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Na siedzibę władz naczelnych Towarzystwa wyznaczono Warszawę. Postanowiono także powołać pięć oddziałów: w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Polskie Towarzystwo Botaniczne zalicza się zatem do jednego z najstarszych, co wymownie świadczy o jego
znaczeniu, roli i pozycji w budowaniu silnej i nowoczesnej nauki polskiej.

Właśnie dlatego, w 100-lecie powstania PTB, Senat RP podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2022 Rokiem Botaniki. W ten sposób Izba chce uhonorować polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

Dzisiaj wiedza o środowisku naturalnym, świecie roślin, jego zmianach i wpływie na naszą przyszłość nabiera fundamentalnego znaczenia. Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie – napisano w uchwale Senatu.

Przypomniano też, że bogata baza naukowa Towarzystwa to księgozbiór Biblioteki PTB, składający się z 47 139 egzemplarzy wydawnictw zwartych i ciągłych, odbitek i broszur oraz wydawnictwa własne PTB, w tym około 350 tomów różnych czasopism i druków zwartych. Działalność Towarzystwa w zakresie organizacji imprez naukowych obejmuje około 900 konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, organizowanych przez oddziały i sekcje, ponad 7600 posiedzeń naukowych w oddziałach i sekcjach. To także wiele akcji popularyzujących wiedzę botaniczną, obejmujących m.in. prelekcje, warsztaty i wycieczki popularnonaukowe, szkolenia, wykłady i poradnictwo metodyczne, wystawy przyrodnicze oraz nowoczesne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej za pośrednictwem Internetu.

Dziś do Stowarzyszenia należy około tysiąc członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Ogólnopolskie zjazdy odbywają się co trzy lata.

MK, źródło: Senat RP

Dyskusja (0 komentarzy)