Aktualności
Sprawy nauki
15 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-02-15

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie wykazu czasopism

Stanowczo domagamy się przywrócenia roli Komisji Ewaluacji Nauki i skorygowania we współpracy z nią punktacji w znowelizowanym wykazie czasopism z 9 lutego – napisał w swoim stanowisku Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk. 

Na zdalnym posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek, 15 lutego, Komitet Psychologii PAN jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie zeszłotygodniowej publikacji przez ministra edukacji i nauki uaktualnionego wykazu czasopism naukowych. Wyraził w nim „stanowczy sprzeciw” wobec nowej listy.

Jako powód tej reakcji członkowie Komitetu podają m.in. tryb powstania wykazu. Piszą, że pominięcie Komisji Ewaluacji Nauki jest poważnym naruszeniem ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
oraz rozporządzenia MNiSW z 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Po drugie, aktualizowanie punktacji wybranych czasopism nie opiera się na obiektywnych kryteriach i jest nietransparentne, podczas gdy dotychczasowa punktacja, opracowana przez Komisję Ewaluacji Nauki i konsultowana z ekspertami ze wszystkich dziedzin nauki, wynikała z wiarygodnych wskaźników bibliometrycznych: IF/WoS, CiteScore, SNIP & SJR/Scopus – argumentują psychologowie.

Zwracają też uwagę, że „podwyższenie punktacji polskojęzycznych czasopism regionalnych, o krótkiej historii i niskiej renomie, będzie motywowało wielu pracowników nauki do publikacji wyników badań poza obiegiem nauki światowej”, co – w ich przekonaniu – spowoduje jej marginalizację. W przypadku nauk społecznych i humanistycznych będzie to szczególnie dotkliwe – zauważa Komitet Psychologii PAN.

Autorzy stanowiska dodają, że „umieszczenie w wykazie periodyków stricte publicystycznych, które nie posiadają odpowiednich procedur niezależnych recenzji, rozmywa ważne rozróżnienie pomiędzy piśmiennictwem naukowym a publicystyką”. Nie bez znaczenia jest dla nich i to, że „podwyższanie punktacji szeregu czasopism związanych z określonymi ośrodkami naukowymi oraz wybranymi dyscyplinami prowadzi do konfliktowania środowiska
naukowego i stawia w dwuznacznej sytuacji niektóre redakcje oraz uczelnie”.

Punktacja czasopism ma fundamentalne znaczenie w procesie ewaluacji dorobku naukowego osób i instytucji, oraz w promocji jakości pracy naukowej. W związku z powyższym, popierając stanowisko Komisji Ewaluacji Nauki z dnia 11 lutego br., stanowczo domagamy się przywrócenia roli Komisji i skorygowania we współpracy z nią punktacji aktualizowanej w dniu 9 lutego 2021 – czytamy w stanowisku podpisanym przez dr. hab. Michała Harciarka, prof. UG, przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN.

MK

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN

Dyskusja (0 komentarzy)