Aktualności
Sprawy nauki
16 Maja
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2022-05-16

Wiceprezes PAN po raz trzeci w zarządzie ALLEA

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Paweł Rowiński został po raz trzeci wybrany na członka zarządu Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA). Kadencja ośmioosobowego zarządu potrwa do 2024 roku. 

Decyzję o wyborze podjęło Zgromadzenie Ogólne organizacji podczas posiedzenia, które odbyło się 11 maja w Brukseli. Będzie to już trzecia kadencja prof. Rowińskiego w tym gremium. Potrwa do 2024 roku.

Prof. Paweł Rowiński jest hydrologiem i hydrodynamikiem związanym z Instytutem Geofizyki PAN. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metod statystycznych w hydrologii, inteligentnych analiz danych, turbulencji rzecznych oraz zmian klimatu. Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, w 2003 roku – stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, a w 2009 roku został profesorem. Od 2006 roku kieruje Międzynarodową Szkołą Hydrauliki pod auspicjami International Association of Hydraulic Research IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Jest także zastępcą przewodniczącego rady europejskiej sieci akademii SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).

ALLEA zrzesza 61 akademii nauk z 40 europejskich krajów. Powstała w 1994 roku, a PAN jest jej członkiem założycielem. W 2000 roku do organizacji dołączyła również Polska Akademia Umiejętności z Krakowa. Celem organizacji jest m.in. ułatwianie wymiany informacji między akademiami europejskimi; rozwijanie badań mających na celu umacnianie roli i miejsca narodowych akademii w nauce; kształtowanie wspólnych poglądów w sprawach dotyczących rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych oraz pełnienie funkcji doradczych i wypracowywanie propozycji dotyczących polityki naukowej dla rządów, Unii Europejskiej, organizacji krajowych, i międzynarodowych. ALLEA realizuje swoje cele w oparciu o stałe lub powoływane doraźnie grupy robocze, których opracowania są publikowane i rozsyłane do akademii członkowskich. Ściśle współpracuje z EASAC, Euro-CASE, Akademią Europejską, FEAM, IAP oraz ICSU. Na czele ALLEA stoi obecnie prof. Antonio Loprieno (Swiss Academies of Arts and Sciences).

MK, źródło: PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)