Aktualności
29 Stycznia
Od lewej: prof. Piotr Stepnowski, Aleksandra Dulkiewicz, prof. Piotr Dominiak, fot. Krzysztof Krzempek
Opublikowano: 2019-01-29

Wręczono Nagrodę Naukową im. Jana Heweliusza

Profesorowie: Piotr Dominiak z Politechniki Gdańskiej oraz Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego zostali laureatami Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza przyznawanej za wybitne osiągnięcia. Laureaci otrzymali dyplom, statuetkę autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł.

Nagroda im. Jana Heweliusza to najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie naukowe, ustanowione w 1987 roku. Przyznawana jest przez kapitułę, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych uczelni wyższych w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta miasta, dotychczasowi laureaci oraz reprezentanci gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. Uroczystość jej wręczenia odbywa się zawsze 28 stycznia, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza, w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

– Nie ma rozwoju Gdańska bez ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym – podkreślała podczas uroczystości Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta miasta. – Bardzo się cieszę, że ta nagroda jest ukoronowaniem waszych naukowych sukcesów, ale i podziękowaniem za to, że swoją pracą naukową rozsławiacie Gdańsk w świecie.

Prof. Piotr Dominiak, prorektor PG ds. internacjonalizacji i innowacji, jest pierwszym naukowcem tej uczelni, który otrzymał to wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Uhonorowano go za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych. Z PG związany jest od 1971 roku. Był m.in. dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych, dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii, a także kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Opublikował ponad 120 oryginalnych prac naukowych, ponad 200 artykułów publicystycznych i około 1000 felietonów. Wypromował 19 doktorantów, z których 6 posiada obecnie stopień doktora habilitowanego. Kierował czterema edycjami Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego.

W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych nagrodę za znaczący wkład w rozwój badań nad prognozowaniem, wykrywaniem i oceną negatywnych skutków pozostałości substancji leczniczych oraz cieczy jonowych w środowisku otrzymał prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Analizy Środowiska Wydziału Chemii. Szczególnym uznaniem cieszy się jego wkład w poznanie skutków, jakie wywołują tego typu substancje na organizmy żywe zamieszkujące ekosystemy wodne oraz badania nad ich oddziaływaniem z glebami i osadami dennymi. Jako pierwszy na świecie opracował i wdrożył kilkanaście oryginalnych metod analizy składników cieczy jonowych, które są dziś światowym kanonem analityki tych nowoczesnych rozpuszczalników. To właśnie jego metody są obecnie powszechnie wykorzystywane przez laboratoria naukowe i przemysłowe na całym świecie do analizy cieczy jonowych oraz produktów ich przemian i rozpadu. Nie do przecenienia są także jego pionierskie osiągnięcia w zakresie poszukiwania nowych metod pomiarów śladowych ilości farmaceutyków w próbkach środowiskowych (leki weterynaryjne, leki hormonalne, niesteroidowe leki przeciwzapalne i in.) i ich zastosowania do pomiarów w  środowisku. Jego badania w tym zakresie dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, czy w wybranych glebach i w wodach głębinowych. Jest autorem i współautorem ponad dwustu naukowych artykułów, opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, podręczników akademickich, a także redaktorem naukowych monografii

Prof. Piotr Dominiak i prof. Piotr Stepnowski dołączyli do grona 47 dotychczasowych laureatów Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Jako pierwszy otrzymał ją w 1988 roku prof. Edward Borowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

MK

Źródło: UG, PG

 

Dyskusja (0 komentarzy)