Aktualności
Szkoły wyższe
09 Czerwca
Źródło: ALK
Opublikowano: 2022-06-09

ALK uczelnią pozytywnego wpływu

Akademia Leona Koźmińskiego po raz trzeci trafiła do międzynarodowego zestawienia Positive Impact Rating i awansowała do grupy uczelni konsekwentnie przekształcających całą swoją politykę i sposób kształcenia pod kątem ochrony planety i jej mieszkańców.

Rating Pozytywnego Wpływu (PIR) to międzynarodowy projekt pod auspicjami UN Global Compact, WWF i organizacji studenckich, który umożliwia ocenę siły wpływu uczelni biznesowych na ich otoczenie oraz na kształcenie przyszłych liderów. Ocena jest dokonywana przez samych studentów na podstawie kwestionariusza. W tegorocznej edycji uczestniczyło 45 uczelni biznesowych z 21 krajów z pięciu kontynentów. Wśród nich była Akademia Leona Koźmińskiego. Audyt pozytywnego oddziaływania swoich uczelni na społeczeństwo i na środowisko naturalne przeprowadziło łącznie 8640 studentów. W Koźmińskim projekt koordynowała organizacja studencka Green Kozminski.

Najwyższą pozycję liderów pozytywnego wpływu zdobyły cztery uczelnie z Indii, bo – jak wskazują autorzy raportu – biedne Południe od lat zmaga się z ogromnymi kryzysami, dlatego tamtejsze uczelnie biznesowe aktywnie działają na rzecz przedsięwzięć korzystnych dla środowiska. Z tego powodu mogą stanowić przykład, jak wywierać pozytywny wpływ na otoczenie nawet dla uczelni z zamożnej Północy.

Studenci wskazali również kierunki działania uczelni biznesowych, pożądane przez młode pokolenie. Zdaniem studentów uczelnie powinny: uwzględniać potrzebę odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju podczas wszystkich kursów, a nie tylko tych dedykowanych etyce biznesu, rozwijać kompetencje przyszłości, poszerzać zaangażowanie społeczne o nowe obszary oraz dbać o zdrowie i dobrostan (wellbeing) studentów. Powinny natomiast zaprzestać: używania jednorazowych opakowań plastikowych, dopuszczania sprzedaży niezdrowej żywności w uczelnianych kafeteriach, produkcji zbyt dużej ilości śmieci i uczenia teorii w oderwaniu od zaangażowania społecznego i ekologicznego.

Ocena pozytywnego wpływu ma ogromne znaczenie w określeniu rzeczywistego celu funkcjonujących szkół biznesu. Naszą rolą jest zmienianie świata i rozwijanie osobowości, które w przyszłości będą odpowiedzialnie zarządzać naszymi gospodarkami i społeczeństwami. Rating Pozytywnego Wpływu jest jednocześnie narzędziem, platformą i społecznością, która wspiera nas, kierujących czołowymi szkołami biznesu, w rzeczywistym przekształceniu i transformacji edukacji biznesowej, której celem jest wywieranie realnego, pozytywnego wpływu – komentuje prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK.

Akademia Leona Koźmińskiego została umieszczona w ratingu w kategorii Transforming School, co oznacza (według nomenklatury PIR) szkoły o pozytywnej kulturze wpływu, zakorzenione w zarządzaniu i systemach, osiągające widoczne wyniki i postępy w wielu wymiarach wpływu, począwszy od troski o zasoby naturalne, przez politykę zero waste, aż po włączenie do programów edukacyjnych celów zrównoważonego rozwoju, po to, by chronić świat przed skutkami kryzysów klimatycznego, ekonomicznego i społecznego. Obok ALK podobnie sklasyfikowano 28 uczelni biznesowych, m.in.: Aalto University School of Business z Finlandii, Audencia Business School z Francji, HKUST Business School z Hong Kongu, hiszpańskie uczelnie EADA i Esade czy Colorado State University College of Business z USA.

Pierwszy Positive Impact Rating został ogłoszony w styczniu 2020 r. podczas World Economic Forum w Davos. Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią biznesową z Europy Środkowej obecną w tym zestawieniu od pierwszej edycji. W tegorocznym raporcie autorzy poświęcili specjalny rozdział zaangażowaniu polskiej uczelni na rzecz pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Pełny raport pozytywnego wpływu ALK znajduje się TUTAJ.

źródło: ALK

Positive Impact Rating 2022

Dyskusja (0 komentarzy)