Aktualności
Szkoły wyższe
23 Czerwca
Źródło: www.pwsz-koszalin.pl
Opublikowano: 2020-06-23

Dr Jan Kuriata ponownie rektorem PWSZ w Koszalinie

Dr Jan Kuriata przez kolejne cztery lata będzie stał na czele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Był jedynym kandydatem na stanowisko rektora. 

Z PWSZ w Koszalinie, którą współtworzył, związany jest od samego początku, tj. od października 2009 roku. W latach 2009–2011 pełnił funkcję prorektora ds. nauczania i studentów. W 2012 roku został rektorem uczelni.

Dr Jan Kuriata ur. się w 1958 roku we Wrocławiu. Jest tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, autorem wielu publikacji książkowych i poetyckich. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu romanistyki. W ich trakcie współtworzył na uczelni struktury Niezależnego Związku Studentów. Od lat osiemdziesiątych pracował jako nauczyciel języka francuskiego w liceach na terenie województwa koszalińskiego. Uzyskał uprawnienia tłumacza przysięgłego. Od roku 1992 do 2007 sprawował funkcję dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. W 2002 roku na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy zatytułowanej „Interkulturowość w nauczaniu języków obcych na przykładzie języka francuskiego”.

Współorganizował festiwale piosenki francuskiej, poezji i prozy francuskiej, m.in. odbywający się w Koszalinie ogólnopolski festiwal teatralny szkół średnich w języku francuskim. Za popularyzację kultury francuskiej w regionie został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżami Zasługi oraz francuskim Orderem Palm Akademickich przyznanym przez Premiera Francji.

Czynnie zajmuje się polityką. W latach 2005–2006 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Koszalina, a w 2006 został radnym miejskim, powołanym na przewodniczącego rady. W okresie przełomu lat 1989/1990 uczestniczył w tworzeniu w Koszalinie „Gazety Obywatelskiej”. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku z powodzeniem ubiegał się o mandat poselski. W Sejmie VI kadencji pracował w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – Podkomisja Stała do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego V kadencji.

MK, źródło: KREPSZ, perspektywy.pl

Dyskusja (0 komentarzy)