Aktualności
Szkoły wyższe
17 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-17

Na UP we Wrocławiu będzie druga tura

Brakiem rozstrzygnięcia zakończyła się I tura wyborów rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. „Dogrywkę” zaplanowano na piątek 19 czerwca.

W wyborach startuje dwóch kandydatów. Nie ma wśród nich obecnego rektora, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Trziszki, który kieruje uczelnią dopiero pierwszą kadencję, ale z ubiegania się o reelekcję wyklucza go ustawowy limit wieku (rocznik 1948). W głosowaniu, które przeprowadzono we wtorek, 16 czerwca, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w systemie Głosuj24, wzięło udział 198 z 200 uprawnionych elektorów. Żaden z dwójki pretendentów nie zdobył jednak wymaganej bezwzględnej większości głosów. Najbliżej tego był prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, który otrzymał 97 głosów, co stanowi 49%. Na jego kontrkandydata, prof. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka – dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zagłosowało 95 elektorów, czyli 48%. Sześć osób wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji zarządzono drugą turę, która odbędzie się w najbliższy piątek 19 czerwca.

Prof. Jarosław Bosy pracuje w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. Jest ekspertem w zakresie geodezji satelitarnej, a w szczególności integracji obserwacji satelitarnych i naziemnych wykorzystywanych do monitorowania Ziemi wraz z atmosferą w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego. Ukończył studia geodezyjne na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nominację profesorską odebrał w 2014 roku. Jest autorem lub współautorem blisko 200 prac naukowych. Zasiada w Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Krzysztof Kubiak ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu . Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 350 pozycji. Jest współautorem 3 książek i autorem 1 monografii. Specjalizuje się w zakresie chorób psów i kotów, szczególnie w dziedzinie gastroenterologii oraz diagnostyki endoskopowej chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego i układu moczowego tych zwierząt. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: diagnostyki endoskopowej chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz układu moczowego psów i kotów; etiopatogenezy, rozpoznawania i leczenia wrzodów żołądka u psów; występowania w błonie śluzowej żołądka psów i kotów drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter i ich udziału w patogenezie chorób tego narządu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)