Aktualności
Szkoły wyższe
21 Kwietnia
Fot. Michał Teperek
Opublikowano: 2020-04-21

Nowy rektor WUM

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong został wybrany rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020–2024. Zastąpi prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, który kierował uczelnią od 2016 roku. 

Wybory na WUM odbyły się we wtorek 21 kwietnia. W głosowaniu wzięło udział 199 elektorów. Większość, bo 118, opowiedziała się za prof. Zbigniewem Gaciongiem. Na obecnego rektora, prof. Mirosława Wielgosia, głosowało 80. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W tegorocznych wyborach, które odbywają się we wszystkich szkołach wyższych, to pierwszy przypadek, gdy urzędujący rektor przegrywa ze swoim kontrkandydatem.

 

Prof. Zbigniew Gaciong urodził się 17 grudnia 1955 w Warszawie. Jest profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym uzyskał również stopień doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora RP (1996).

Od 1998 r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Wchodzi także w skład Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM (Nauki Medyczne Kliniczne Niezabiegowe). Jest również członkiem Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk medycznych.

W latach 1996–2002 był prodziekanem I Wydziału Lekarskiego, przez kolejne trzy lata prodziekanem, a następnie do roku 2012 dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej.

Prof. Zbigniew Gaciong należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, High Blood Pressure Council – American Heart Association. Był pierwszym delegatem Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS), a w kraju pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (2002‒2009).

źródło: WUM

 

Dyskusja (0 komentarzy)