Aktualności
Szkoły wyższe
18 Maja
Źródło: UO
Opublikowano: 2020-05-18

Połączenie UO i PMWSZ w Opolu staje się faktem

14 maja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisano porozumienie o połączeniu Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, otwierające drogę do wprowadzenia w życie resortowego rozporządzenia.

Od podpisania pierwszego dokumentu dotyczącego procesu łączenia obu uczelni minęło w tym roku pięć lat. Podstawą koncepcji ogłoszonej w styczniu 2015 r. było przeświadczenie, że jedynie stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stwarza nowe możliwości rozwoju opolskiego środowiska akademickiego. Nie bez znaczenia był również argument, że włączenie PMWSZ do Uniwersytetu Opolskiego pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych obu uczelni. W toczących się od tamtego czasu burzliwych rozmowach władz obu uczelni nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego każdą ze stron konsensusu.

Impulsem do wznowienia rozmów stał się Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego oraz kolejny, z kwietnia 2020 r., w którym ustępujący minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział tygodniowe konsultacje w tej sprawie, podał także planowany termin połączenia uczelni – 15 lipca 2020 roku. List popierający projekt rozporządzenia napisali do MNiSW byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego.

Kolejny odcinek tego „serialu” miał miejsce 14 maja, podczas narady w siedzibie resortu nauki, gdzie osiągnięto wreszcie kompromis: obaj rektorzy, prof. Marek Masnyk – UO (na fot. po lewej) oraz prof. Tomasz Halski – PMWSZ, w obecności wiceminister Anny Budzanowskiej, podpisali porozumienie o połączeniu uczelni, otwierające drogę do wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia. Nazajutrz w Innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej PMWSZ w Opolu odbyła się ich wspólna konferencja prasowa.

– Trwało to długo. To trochę jak z próbą zawarcia małżeństwa: jeśli okres narzeczeństwa się przedłuża, kochankowie stwierdzają, że widzą u siebie więcej wad niż zalet, po czym związek się rozpada. Jeśli narzeczeństwo trwa krótko – szybko następuje rozwód. My dochodziliśmy do porozumienia przez pięć lat, to jest dobry czas, żeby wypracować kompromis satysfakcjonujący obie strony, osiągnąć porozumienie, które formalnie podpisaliśmy: łączymy nasze potencjały – oznajmił prof. Marek Masnyk.

– Te nasze rozmowy w ministerstwie były bardzo dobre i pouczające, najpierw u wiceminister Anny Budzanowskiej, później u ministra Wojciecha Murdzka i wiceministra Sebastiana Skuzy, odpowiedzialnego za finanse… Padły tam ważne słowa: „Czas na Opole+”, którym towarzyszyła zapowiedź wielu form wsparcia finansowego dla tego nowego podmiotu akademickiego, który właśnie powstaje na bazie naszych uczelni. Myślę, że wygramy na tym wszyscy, bo umowa o połączeniu jest dobra i dla uniwersytetu, i dla szkoły medycznej – dodał rektor Masnyk, podkreślając, że bardzo ceni 15-letni dorobek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wyraził też podziw dla determinacji jej rektora, z jaką walczył podczas wielu wcześniejszych rozmów o zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków pracownikom i studentom swojej uczelni.­

Jak wynika z informacji podanych na konferencji, na bazie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej zostanie utworzony Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Wydział Lekarski UO będzie funkcjonować jak dotąd, w ramach Collegium Medicum.

Jakie zmiany czekają dotychczasowych studentów i pracowników PMWSZ?

– Dla studentów nie zmieni się właściwie nic. Zyskiem może być łatwiejszy dostęp do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i pozostałej infrastruktury uniwersyteckiej. Połączenie może też zaowocować wspólnymi projektami chemików, lekarzy, farmaceutów – wyraził nadzieję prof. Tomasz Halski.

Zwrócił przy tym uwagę, że zwykle na polskich uczelniach najpierw powstaje Wydział Lekarski, a dopiero później pielęgniarstwo, położnictwo.

– W Opolu będzie inaczej, bo my już te wszystkie kierunki mamy, a równolegle mamy młody, ambitny Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego. To musi przynieść korzyści, także w wymiarze naukowym.

Pracownicy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak wynika z treści porozumienia, w momencie włączenia w strukturę Uniwersytetu Opolskiego, otrzymują gwarancję zatrudnienia na cztery lata i zachowanie dotychczasowych warunków płacowych, w tym wysokości premii i dodatków. Nowo wybrany rektor PMWSZ (na tej uczelni wybory rektora jeszcze się nie odbyły) obejmie funkcję prorektora Uniwersytetu Opolskiego koordynującego działalność przyszłego wydziału nauk o zdrowiu, kwestor PMWSZ – funkcję zastępcy kwestora Uniwersytetu Opolskiego. Skład Senatu UO będzie uzupełniony o przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Zmienią się także, na korzyść, zasady finansowania UO, wzmocnionego o potencjał PMWSZ.

– W projekcie rozporządzenia jest twardy zapis: po połączeniu uczelni otrzymujemy rocznie ok. 4 mln złotych, będziemy też mogli m.in. korzystać ze środków tzw. funduszy konsolidacyjnych, pozyskać aparaturę naukowo-badawczą dla eksperymentalnych kierunków studiów – mówił prof. Masnyk.

Przygotowanie obu uczelni do konsolidacji będzie wymagało jeszcze wielu ustaleń i pracy, także organizacyjnej. Po czym nowy rok akademicki 2020/2021, którego inaugurację zaplanowano na 6 października br., rozpocznie się już w nowej strukturze.

Maciej Kochański, źródło: UO

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Kierownik 06.10.2020 20:33

    A czy Pan Tomasz Halski również tak często jeździ obecnie na wyjazdy Erasmusa jak w czasie gdy był rektorem PMWSZ ?

  • ~MM 19.05.2020 14:30

    Ale kombinacje ...