Aktualności
Szkoły wyższe
09 Marca
Opublikowano: 2022-03-09

Politechnika Białostocka w konsorcjum ACROSS

Politechnika Białostocka wraz z dziewięcioma innymi uczelniami utworzyła konsorcjum ACROSS „European Cross Border University”. Będzie się ono starało o status Uniwersytetu Europejskiego.

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Sama idea to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami i prowadzących zaawansowane badania naukowe.

W pierwszych dwóch konkursach Komisja Europejska wyłoniła już 41 konsorcjów. W 2020 r. bez powodzenia startowała także Politechnika Białostocka (jako członek w konsorcjum UNIVERS). Teraz w powiększonym gronie, pod nową nazwą i ze zmienionym liderem będzie się ponownie ubiegać o status Uniwersytetu Europejskiego.

ACROSS „European Cross Border University” to projekt łączący dziesięć uczelni. Oprócz PB są to: Chemnitz University of Technology (Niemcy – lider), University of Perpignan (Francja), Université of Girona (Hiszpania), University of Lleida (Hiszpania), University of Ruse (Bułgaria), University of Craiova (Rumunia), Rezeknes Academy of Technology (Łotwa), University of Nova Gorica (Słowenia), University of Udine (Włochy).

Uniwersytet Europejski w swoim założeniu będzie umożliwiał swobodny przepływ studentów i kadry między dziesięcioma uczelniami zlokalizowanymi na terenach przygranicznych, odpowiadając na wyzwania i potrzeby naszych regionów, a także umożliwiając dalsze umiędzynarodowienie działań Politechniki Białostockiej – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB.

Utworzenie konsorcjum zostało sformalizowane 7 marca, jednak prace nad jego powołaniem trwały już od kilku miesięcy. ACROSS zakłada opracowanie podstaw działania unikalnej, europejskiej uczelni, począwszy od zasad funkcjonowania uniwersytetu, poprzez nowe programy kształcenia w formule podwójnego i wspólnego dyplomowania w języku angielskim. Pozwoli także na wdrożenie nowoczesnych, efektywnych metod kształcenia w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z poszczególnych regionów.

Konsorcjum przygotowuje obecnie wniosek projektowy w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+. Termin składania aplikacji mija 22 marca. Maksymalna wartość dofinansowania organizacji działalności nowych uniwersytetów europejskich wynosi 14,4 mln euro. W sumie Komisja Europejska przeznaczyła na dofinansowanie konsorcjów już 287 mln euro.

Do grona Uniwersytetów Europejskich należy już czternaście polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Politechnika Poznańska, która jest pierwszym polskim liderem zwycięskiego konsorcjum (EUNICE).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)