Aktualności
Szkoły wyższe
07 Lutego
Opublikowano: 2020-02-07

Politechnika Białostocka w konsorcjum UNIVERS

Politechnika Białostocka przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum UNIVERS. To projekt łączący 8 uczelni z różnych części Europy ukierunkowany na innowacje, rozwój, wymianę dobrych praktyk i mobilność. Celem jest złożenie wniosku w konkursie na Uniwersytet Europejski.

W skład konsorcjum UNIVERS wchodzi osiem uczelni: University of Perpignan (Francja), Université of Girona (Hiszpania), University of Lleida (Hiszpania), Technische Universität Chemnitz (Niemcy), University of Ruse (Bułgaria), University of Craiova (Rumunia), Rezeknes Academy of Technology (Łotwa) oraz Politechnika Białostocka (Polska). W uczelniach tych kształci się 85 tys. studentów. Liderem konsorcjum jest University of Perpignan z Francji. Wszystkie uczelnie znajdują się na terenach przygranicznych, stąd nazwa konsorcjum „UNIVERS – European Cross Border University”.

Przedstawiciele uczelni w poniedziałek, 3 lutego, podpisali w Brukseli porozumienie o utworzeniu konsorcjum. Politechnikę Białostocką reprezentowali rektor prof. Lech Dzienis, prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, prorektor ds. rozwoju dr hab inż. Joanna Ejdys, prof. PB, oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof. PB.

– Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że nasza uczelnia została zaproszona do europejskiego projektu, którego idea powstała w 2017 roku. Jej autorem jest prezydent Francji Emmanuel Macron. W myśl jego stwierdzeń, że Europa to nie tylko rynek, ale i idee – jedną z tych idei jest Uniwersytet Europejski. Celem naszego projektu jest stworzenie modelu uniwersytetu pogranicza. Jest to uczelnia nietypowa, która oprócz standardowych obowiązków, musi również zajmować się tym, co jest związane z geograficznym położeniem – mówił rektor PB.

Przystąpienie Politechniki Białostockiej do konsorcjum UNIVERS stwarza uczelni możliwość realizowania wspólnych badań, kształcenia w wymiarze międzynarodowym oraz dostępu do infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej innych partnerów. Prorektor Marta Kosior-Kazberuk odwołała się idei stworzenia „kampusu europejskiego”, który będzie umożliwiał swobodny przepływ studentów i kadry. W grę wchodzi nie tylko realna, ale też wirtualna mobilność studentów.

Zamierzamy ją realizować korzystając z nowoczesnych metod kształcenia, rozwijanych w ramach tego projektu. Jednym z efektów ma być opracowanie programów kształcenia umożliwiających zdobycie europejskiego tytułu zawodowego European Degree.

Z kolei prorektor ds. kształcenia prof. Iwona Skoczko zwróciła uwagę, że projekt UNIVERS bardzo duży nacisk kładzie na edukację i kształcenie studentów.

Należy w  pierwszej kolejności zaznaczyć, że kształcenie ogólnoeuropejskie jest obecnie rozdrobnione. W każdym kraju są inne systemy, zapewniona jest inna jakość kształcenia. Projekt zakłada zunifikowanie i utworzenie jednego, wspólnego systemu kształcenia. Tutaj zadanie Politechniki Białostockiej jest ważne – my jesteśmy odpowiedzialni za jeden z pakietów, dotyczący edukacji i kształcenia. W pierwszej kolejności naszym zadaniem będzie porównanie oferty wszystkich partnerów, z wszystkich ośmiu uczelni. Potem zaproponowanie nowych, europejskich programów kształcenia w ramach tzw. European Degree. Politechnika Białostocka w projekcie odpowiada za ustalenie nowych zasad zintegrowanego systemu jakości kształcenia pozwalających uzyskać dyplom europejski.

– Ważnym elementem Uniwersytetu Europejskiego jest stworzenie okazji do rozwoju badań naukowych w aspekcie międzynarodowym. Zarówno nasi pracownicy, studenci, jak i doktoranci dostaną możliwość dostępu do infrastruktury naukowo-badawczej wszystkich partnerów, co stwarza możliwość robienia badań na poziomie europejskim. Również jednym z elementów projektu jest nadanie międzynarodowego charakteru dotychczas realizowanej współpracy nauka-biznes-administracja dodała prorektor ds. rozwoju prof. Joanna Ejdys.
Konsorcjum przygotowuje obecnie wniosek projektowy  w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+ „Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Knowledge Alliances – European Universities”. Wyniki mają być ogłoszone w lipcu. W ramach ogłoszonego naboru zaplanowano utworzenie 24 Europejskich Uniwersytetów. Maksymalna wartość dofinansowania to 5 mln euro.

W ubiegłym roku w pierwszym konkursie powołanych zostało 17 sieci Uniwersytetów Europejskich reprezentowanych przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się 5 polskich uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

Dorota Sawicka, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)