Aktualności
Szkoły wyższe
24 Lutego
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2020-02-24

Politechnika Gdańska w konsorcjum CURE

Rektorzy sześciu europejskich uczelni powołali w Brukseli konsorcjum CURE (Consortium of Universities with Regional Engagement). Jednym z jego członków jest Politechnika Gdańska.

Misją konsorcjum jest rozwój badań, kształcenia na wszystkich poziomach, współpracy multidyscyplinarnej i międzynarodowej w celu sprostania wyzwaniom globalnym, regionalnym i lokalnym. Jeszcze w lutym konsorcjum złoży projekt w ramach programu European Universities.

Podpisy pod dokumentami założycielskimi złożyli: prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Eva Alcon Soler – rektor Universitat Jaume I (Hiszpania), prof. Antonio Augusto Fontainhas Fernandes  – przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Portugalskich, rektor Universidade de Tras-os-Montes e Alto Duoro (Portugalia), prof. Alain Celerier – rektor Universite de Limoges (Francja),  prof. Marco D’Orazio – prorektor Universita Politecnica delle Marche (Włochy) i prof. Raoul Zoellner – prorektor Heilbronn University of Applied Sciences (Niemcy). Podpisy zostały złożone podczas oficjalnej prezentacji projektu, która odbyła się w siedzibie przedstawicielstwa hiszpańskich i portugalskich uniwersytetów w Brukseli.

Członkowie CURE uzgodnili, że współpraca dydaktyczna, badawcza oraz dotycząca transferu wiedzy i technologii obejmować będzie następujące tematy: transformację cyfrową regionów, zrównoważony wzrost, integrację kulturową, relacje pomiędzy globalnymi i lokalnymi wyzwaniami, inkluzję społeczną.

Koordynatorem porozumienia ze strony PG jest prof. Piotr Dominiak z Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Projekt CURE zostanie złożony do Komisji Europejskiej jeszcze w lutym. Rozstrzygnięcie konkursu ma zostać ogłoszone w połowie tego roku. W ramach ogłoszonego naboru zaplanowano utworzenie 24 Europejskich Uniwersytetów.

W ubiegłym roku w pierwszym konkursie powołanych zostało 17 sieci Uniwersytetów Europejskich reprezentowanych przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się 5 polskich uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)