Aktualności
Szkoły wyższe
10 Marca
Opublikowano: 2022-03-10

Politechnika Koszalińska w sojuszu EU4DUAL

Politechnika Koszalińska jest kolejną polską uczelnią, która będzie się starać o status Uniwersytetu Europejskiego. Sojusz EU4DUAL z jej udziałem ma być ukierunkowany na kształcenie dualne, czyli ścisłe powiązanie nauki z biznesem i przemysłem.

List intencyjny w tej sprawie podpisano 3 marca w stolicy Kraju Basków – San Sebastian. Do konsorcjum EU4DUAL przystąpiło, oprócz Politechniki Koszalińskiej, osiem innych europejskich uczelni: Mondragon Unibertsitatea (Hiszpania – lider), Duale Hochschule Baden-Württemberg (Niemcy), FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Austria), Savonia-ammattikorkeakoulu (Finlandia), École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (Francja), Neumann János Egyetem (Węgry), Visoka poslovna škola PAR (Chorwacja), Malta College of Arts, Science and Technology (Malta). Ich celem jest stworzenie Uniwersytetu Europejskiego, który będzie nastawiony na kształcenie praktyczne. Wszystkie mają doświadczenie w tym obszarze wyniesione ze współpracy z otoczeniem w swoich regionach. W założeniu inicjatorów projektu, sojusz ma być największą na świecie instytucją kształcenia dualnego, w której standardy akademickie i biznesowe będą się wzajemnie przenikać.

Chcemy udoskonalić – na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim – zasady współpracy między systemem edukacji wyższej i otoczenia społeczno-gospodarczego. Razem z pozostałymi partnerami opracujemy wspólne programy kształcenia dla kierunków praktycznych i studiów dualnych, a także zainicjujemy badania naukowe w tym obszarze. Kolejnym wyzwaniem będzie stworzenie odnoszącego się do idei life long learning systemu tzw. mikroreferencji (microcredentials), tzn. szkoleń, certyfikatów czy uznawania efektów uczenia się zdobytymi poza szkolnictwem – zapowiada dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej.

Już w tej chwili zachodniopomorska uczelnia ma w swojej ofercie kierunki praktyczne, przygotowane wspólnie z przedsiębiorstwami i instytucjami gospodarczymi. Wśród firm, z którymi PK współpracuje w ramach prowadzonych kursów, np. tworząc zamawiane specjalności, są m.in. GlobalLogic (wchodząca w skład koncernu Hitachi), Scania czy Signify. Z pewnością możliwości te zwiększy uczestnictwo w sojuszu EU4DUAL, w którego uczelniach członkowskich kształci się ponad 80 tys. studentów. Przewiduje się, że co najmniej połowa z nich weźmie udział w projekcie międzynarodowej mobilności.

Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Uniwersytetu Europejskiego. Będzie on działał w trzech głównych obszarach: przyszłość pracy, zdrowy styl życia, zielona ekonomia. Ta tematyka wpłynie na przygotowane programy kształcenia praktycznego, a także zostanie poddana badaniom naukowym z dziedziny nauk technicznych, społecznych, humanistycznych i artystycznych.

Kolejny etap to złożenie wspólnego wniosku w najbliższym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską. W dotychczasowych wyłoniono już 41 konsorcjów, które otrzymały z Programu Erasmus+ w sumie 287 mln euro. Środki te mają na celu zwiększyć nie tylko mobilność studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, ale także wspierać jakość, integrację i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego.

Do grona Uniwersytetów Europejskich należy obecnie czternaście polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Politechnika Poznańska, która jest pierwszym polskim liderem zwycięskiego konsorcjum (EUNICE).

Sama idea to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami i prowadzących zaawansowane badania naukowe.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)