Aktualności
Szkoły wyższe
29 Marca
Opublikowano: 2019-03-29

Politechnika Łódzka już z Radą Uczelni

Senat Politechniki Łódzkiej na swoim ostatnim posiedzeniu zatwierdził skład pierwszej Rady Uczelni. To nowy organ, który został wprowadzony przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do Rady Politechniki Łódzkiej powołano trzy osoby spoza uczelni:

  • Agnieszkę Sygitowicz – wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W rankingu należącego do grupy Financial Times magazynu „fDi Magazine” łódzka strefa została sklasyfikowana jako 4. wśród dziesięciu najlepszych na świecie. W tym sukcesie ma swój duży udział aktywność wiceprezes Sygitowicz. Strefa akceleruje start-upy, finansuje rozwój kadr MŚP, rozwija aktywność tych firm na rynku logistycznym, tworzy zaplecze kadr dla przemysłu. Wspólnymi inicjatywami PŁ i ŁSSE jest otwarcie Technikum Automatyki i Robotyki oraz wdrażanie technologii 5G w Polsce.
  • dr. inż. Tomasza Krysińskiego – wiceprezesa ds. badań, innowacji i rozwoju koncernu Airbus Helicopters. Nazywany jest profesorem od śmigłowców Airbusa. Otrzymał tytuł Wybitny Polak we Francji. Silnie współpracuje z Politechniką Łódzką, której naukowcy prowadzą badania dla Airbus Helicopters. Dzięki jego aktywności i determinacji w 2015 roku utworzono w Łodzi biuro konstrukcyjne tej firmy.
  • Dariusza Wojciecha Szewczyka – prezesa Zarządu, redaktora naczelnego Radia Łódź. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PŁ. Ma duże doświadczenie w przekształceniach podmiotów gospodarczych, projektowaniu programów naprawczych, budowie strategii spółek prawa handlowego, zarządzaniu spółkami.

Kolejne trzy osoby to pracownicy Politechniki Łódzkiej:

  • prof. Andrzej Bartoszewicz – członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Automatyki. Jest wiceprezesem Łódzkiego Oddziału PAN, zastępcą przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedynym przedstawicielem Polski w European Union Control Association oraz przewodniczącym Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie. Jest autorem 320 prac cytowanych ponad 2600 razy w językach polskim i angielskim, ale także po chińsku, francusku, koreańsku i portugalsku.
  • prof. Wojciech Wolf – zastępca dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Jest doświadczonym organizatorem życia akademickiego: były prodziekan Wydziału Chemicznego i prorektor PŁ. Był koordynatorem pięciu oraz wykonawcą w dziesięciu projektach badawczych finansowanych ze środków ministerstwa nauki, Funduszu Ochrony Środowiska oraz Unii Europejskiej. Ma bogate doświadczenie międzynarodowe, m.in. jako wiceprezydent i członek Zarządu Fundacji Uniwersytetów Europejskich. Od 2015 r. jest Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Łodzi
  • dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. nadzw. – aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych senatu uczelni oraz stowarzyszeń naukowych. Jest ekspertem usług o charakterze proinnowacyjnym. W ramach współpracy z przemysłem skomercjalizowane zostały 4 rozwiązania, których jest współtwórcą. Jako współautor innowacyjnych rozwiązań otrzymał: 20 medali, 5 nagród specjalnych oraz 3 dyplomy od MNiSW podczas Międzynarodowych Targów i Wystaw Wynalazków. Jest przewodniczącym Związku Zawodowego NSZZ Solidarność w PŁ.

Ustawa przewiduje miejsce także dla przewodniczącego samorządu studenckiego, którym w PŁ jest Paula Leśniewska. Przewodniczącym Rady Uczelni wybrano Dariusza Szewczyka.

Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu statutu, projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora – po zaopiniowaniu przez senat.

Ewa Chojnacka

 

Dyskusja (0 komentarzy)