Aktualności
Szkoły wyższe
28 Lutego
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2020-02-28

Politechnika Warszawska stara się o miano Uniwersytetu Europejskiego

Składające się z siedmiu uczelni technicznych z Polski, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Włoch i Hiszpanii konsorcjum ENHANCE złożyło wniosek w programie Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”.

Dążenie do osiągnięcia statusu wysokiej klasy jednostek badawczych, wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, uelastycznienie oferty dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i administracyjnej oraz ograniczenie barier biurokratycznych – to cele, które przyjęły uczelnie tworzące konsorcjum. W jego skład weszło siedem szkół wyższych o profilu technicznym: Politechnika Warszawska, Politechnika w Berlinie, RTWH Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnika w Mediolanie i Politechnika w Walencji. Porozumienie o współpracy i wspólnym uczestnictwie w konkursie wniosków w programie Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie” podpisano 21 listopada 2019 roku w Mediolanie, a 26 lutego złożono aplikację.

Plan zakłada wykorzystanie trzyletniego finansowania w celu stworzenia systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej na wszystkich uczelniach konsorcjum. Oznacza to m.in. ułatwienie studentom wyboru programów studiów z oferty każdej uczelni partnerskiej z gwarancją wzajemnego uznania efektów uczenia się. Studenci będą mogli skorzystać z internetowych kursów przygotowanych przez uczelnie partnerskie, tworzyć międzynarodowe grupy projektowe współpracujące online, a także uczestniczyć w warsztatach i szkołach letnich.

– Udział w konsorcjum ENHANCE jest dla Politechniki Warszawskiej szansą na współpracę z uczelniami partnerskimi w zakresie innowacyjnych metod kształcenia, wspólnego rozwiązywania problemów naukowych i technologicznych oraz realizację projektów w obszarze umiędzynarodowienia uczelni – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Ważnym elementem strategii konsorcjum jest nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, a także wykorzystywanie wiedzy i nowoczesnych technologii z myślą o korzyściach, jakie mogą one przynieść społeczeństwom. Planowane działania w ramach konsorcjum pozostają w ścisłym związku z planem realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu w programie European Universities ma zostać ogłoszone w połowie tego roku. W pierwszym konkursie powołanych zostało 17 sieci Uniwersytetów Europejskich reprezentowanych przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się 5 polskich uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

MK, źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)