Aktualności
Szkoły wyższe
21 Grudnia
Źródło: www.nawa.gov.pl
Opublikowano: 2022-12-21

Polskie „uniwersytety europejskie” pomogą ukraińskim uczelniom

Polskie uczelnie wchodzące w skład Uniwersytetów Europejskich otrzymają łącznie prawie 16 mln zł na wsparcie w zakresie współpracy z ukraińskimi partnerami i to na poziomie ponadnarodowym. Wszystko to za sprawą programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Realizowany do września br. program NAWA „Solidarni z Ukrainą”, dawał ukraińskim uchodźcom możliwość kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach. Zawieszenie nauczania oraz inne problemy, przed którymi stanęły uniwersytety w Ukrainie, spowodowały ograniczone możliwości prowadzenia działań związanych z misją uczelni. W obliczu nowych wyzwań i potrzeb, Ministerstwo Edukacji i Nauki poszerzyło zakres zleconych zadań o uruchomienie możliwości wsparcia finansowego nadzorowanych przez ministra uczelni, które wchodzą w skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich i podejmą współpracę z partnerską uczelnią lub uczelniami z Ukrainy. Środki, które uczelnie otrzymają na realizację projektów, to łącznie prawie 16 mln zł. Działania realizowane będą od stycznia do końca 2023 roku.

W siedzibie NAWA uroczystego podpisania umów w obecności dr. Tomasza Rzymkowskiego, wiceministra edukacji i nauki, dokonali: dr Dawid Kostecki – dyrektor NAWA oraz prorektorzy trzech uczelni: prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk – prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej (sojusz ENHANCE), dr hab. Marta Mendel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (UNIgreen) i dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH – prorektor ds. współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej (CIVICA).

W ramach inicjatywy uczelnie mogą realizować wszechstronne działania. Naszym celem jest utrzymanie waloru intelektualnego narodu ukraińskiego. Zależy nam na tym, by kadry po zakończeniu wojny mogły nadal prowadzić badania naukowe – podkreślał Tomasz Rzymkowski w trakcie konferencji prasowej towarzyszącej podpinaniu umów.

Kolejny krok w realizacji programu „Solidarni z Ukrainą” ma doprowadzić do rozwoju długofalowej współpracy podmiotów tworzących partnerstwo oraz do kooperacji na poziomie ponadnarodowym m.in. w zakresie dostosowania uczelni ukraińskich do unijnych standardów i zasad wynikających z Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Współpraca w ramach sojuszy Uniwersytetów Europejskich tworzy pomost między wschodem a zachodem. Realizacja dotychczasowych działań skłoniła nas do refleksji nad tym jak zapobiec drenażowi mózgów, w jaki sposób pomagać, by efekty tej pomocy przyniosły korzyści ukraińskiemu środowisku akademickiemu już po wojnie – zaznaczył dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA.

Środki na działania w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” otrzyma w sumie 18 z 22 polskich uczelni będących członkami konsorcjów European Universities. Każdy alians tworzony jest przez minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu. Projekt ma na celu stworzenie „uniwersytetów przyszłości” i wzmacnianie konkurencyjność europejskich uczelni na arenie międzynarodowej.

W 2019 r. status taki uzyskały (wytłuszczono uczelnie, które otrzymają środki z programu „Solidarni z Ukrainą”): Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Gdański (SEA EU 2.0) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE). Oprócz nich do wyłonionych w pierwszym konkursie konsorcjów dołączyły później: Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Szkoła Główna Handlowa (CIVICA), Politechnika Łódzka (ECIU) i Politechnika Wrocławska (Unite!).

Z kolei w 2020 r. Uniwersytetami Europejskimi zostały: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Warszawska (ENHANCE) i Politechnika Poznańska (EUNICE), która jako jedyna z Polski jest liderem swojemu konsorcjum. Później dołączyły do nich: Uniwersytet Łódzki (UNIC), Politechnika Gdańska (również ENHANCE), a ostatnio Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ATHENA).

W tym roku dołączyły: Politechnika Koszalińska (EU4DUAL), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (UNIgreen) i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (EU-GREEN). Partnerem stowarzyszonym sojuszu European Reform University Alliance został Uniwersytet SWPS – to pierwsza prywatna polska uczelnia o statusie Uniwersytetu Europejskiego. Jej oficjalne przystąpienie do sieci ma nastąpić w pierwszej połowie 2023 r.

MK, źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)