Aktualności
Szkoły wyższe
17 Czerwca
Źródło: UW
Opublikowano: 2020-06-17

Prof. Alojzy Z. Nowak nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Alojzy Z. Nowak, obecny dziekan Wydziału Zarządzania, będzie przez najbliższe cztery lata sprawował funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Zastąpi prof. Marcina Pałysa, który kieruje uczelnią od 2012 roku.

Kolegium Elektorów UW, którego zadaniem był wybór nowego rektora, zebrało się w środę 17 czerwca. Głosowanie przeprowadzono w pięciu lokalizacjach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oddano 375 głosów, z czego tylko jeden był nieważny. Rozstrzygnięcie zapadło już w I turze. Z trzech kandydatów ubiegających się o rektorski fotel najwięcej osób – 208 – poparło prof. Alojzego Z. Nowaka. Pozostali pretendenci zdobyli: prof. Paweł Strzelecki – 106 i prof. Andrzej Tarlecki – 60 głosów.

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak będzie 45. rektorem w historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest związany z uczelnią od 1984 roku. Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest absolwentem studiów z bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy dotyczącej polityki pieniężnej. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1995 roku w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę na temat finansów i bankowości. W 2002 roku został profesorem.

Pełnił funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UW. Kierował także Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.

W latach 2012–2016 był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. Od 2016 roku (wcześniej także w latach 2006–2012) jest dziekanem Wydziału Zarządzania UW. W tym czasie wydział, jako jeden z dwóch w Polsce i jeden z kilku w Europie, uzyskał akredytacje AMBA i EQUIS. To dwie z trzech najważniejszych na świecie akredytacji przyznawanych uczelniom biznesowym. Trwa postępowanie o uzyskanie trzeciego certyfikatu – AACSB.

Prof. Nowak wykłada w kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych. Był negocjatorem pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członkiem grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członkiem Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, członkiem Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjatorem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA. Przewodniczy Radzie Naukowej NBP, jest członkiem Komitetu Badań Naukowych NBP oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zasiada w Kapitule Godła „Teraz Polska”. Jest prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Działa w wielu organizacjach naukowych, w tym między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie oraz w radach programowych czasopism krajowych i zagranicznych. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Inzynier 17.02.2024 16:16

    Podjąłem dzisiaj próbę zakupu interesującej mnie pozycji którą znalazłem w księgarni UW.
    Niestety nieudaną, ponieważ zarówno wersja na telefon jak i komputer nie działały poprawnie.
    Sytuacja ta zachęciła mnie jako prostego inżyniera do zrozumienia problemu. Przy tej okazji przypomniałem sobie liczne skargi młodych ludzi z mojego otoczenia na skostniałą i podupadłą kondycję tej ważnej dla każdego Warszawiaka, uczelni. Mój inżynierski mózg, ktory zwykle mnie nie zawodzi, podpowiada mi rozwiązanie problemu, Myślę że czas na zmiany i tego życzę Państwu i sobie i innym dla których oświata to coś więcej niż pogoń za mamoną.