Aktualności
Szkoły wyższe
21 Czerwca
Źródło: www.up.krakow.pl
Opublikowano: 2020-06-21

Prof. Piotr Borek nowym rektorem UP im. KEN w Krakowie

Prof. Piotr Borek, dotychczasowy dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, będzie nowym rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wygrał m.in. z kierującym obecnie uczelnią prof. Kazimierzem Karolczakiem.

Wybory odbyły się w piątek 19 czerwca. Z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzono je drogą elektroniczną. O fotel rektora ubiegało się troje kandydatów. Wśród 150-osobowego Kolegium Elektorów zdecydowaną większość uzyskał prof. Piotr Borek, na którego zagłosowało 107 członków wspólnoty akademickiej UP im. KEN w Krakowie. Pokonał tym samym obecnego rektora prof. Kazimierza Karolczaka oraz prof. Roberta Stawarza, prorektora ds. rozwoju. W tegorocznych wyborach, odbywających się we wszystkich uczelniach publicznych, to trzecia porażka urzędującego rektora. Wcześniej do podobnych rozstrzygnięć doszło na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prof. dr hab. Piotr Borek od ubiegłego roku pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W latach 2016–2019 był dziekanem Wydziału Filologicznego, a wcześniej, od 2009 roku, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Jest autorem blisko 200 publikacji, w tym monografii autorskich oraz książek zbiorowych i edycji krytycznych. Za pracę doktorską „Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach” (2001) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2001), a jego rozprawa habilitacyjna była nominowana do tej nagrody (2006). W 2012 roku otrzymał nominację profesorską.

Recenzował kilkadziesiąt doktoratów, habilitacji, ponadto kilka wniosków o tytuł profesora i kilka jako superrecenzent z ramienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (obecnie Rada Doskonałości Naukowej). Jako ekspert recenzował także projekty naukowe w rozmaitych programach grantowych. Jest autorem kilkudziesięciu recenzji wydawniczych książek autorskich, w tym awansowych, a ponadto kilkuset recenzji artykułów w procesie wydawniczym monografii zbiorowych oraz czasopism krajowych i zagranicznych. Prowadził indywidualne i zbiorowe granty w KBN, NCN oraz NPRH jako kierownik lub główny wykonawca zadania.

Specjalizuje się w historii literatury polskiej, edytorstwie i problemach etnicznych. W latach 2004–2016 kierował jedynymi w Polsce studiami podyplomowymi z zakresu romologii: Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne. Na ich prowadzenie pozyskiwał granty z rządowych programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a w ramach ich realizacji pod jego redakcją powstało kilka monografii wieloautorskich z zakresu romologii.

Do 2016 roku był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Pełnił funkcję sekretarza, a obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział Kraków. Zasiada w Komisji Słowianoznawczej PAN Oddział Kraków oraz w Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Jako redaktor naczelny kieruje pracami dwóch czasopism filologicznych: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, a także „Rocznikiem Przemyskim. Literatura i Język”.

źródło: UP KEN

Dyskusja (0 komentarzy)