Aktualności
Szkoły wyższe
20 Czerwca
Opublikowano: 2024-06-20

Programy mentoringowe coraz popularniejsze na uczelniach

Liczba uczelni wybierających mentoring jako formę rozwoju studentów stale rośnie – wynika z najnowszego raportu, który objął 305 szkół wyższych, w tym niepubliczne. Aż 45% z nich prowadzi pierwszą lub drugą edycję mentoringu.

Raport „Mentoring na uczelniach wyższych w Polsce 2024” przedstawia wyniki analizy szkolnictwa wyższego pod kątem ilości i sposobów przeprowadzania programów mentoringowych. Po raz pierwszy analizę taką zaprezentowano w ubiegłym roku. Najnowsza edycja objęła 305 polskich uczelni, w tym roku również niepubliczne.

Z raportu wynika, że liczba uczelni wybierających mentoring jako formę rozwoju studentów stale rośnie. W tym roku aż 45% uczelni objętych badaniem prowadzi pierwszą lub drugą edycję mentoringu. Wśród nich najwięcej jest uczelni publicznych (17,2%). Przy czym im większa uczelnia, tym udział mentoringu wzrasta. Wśród tych, w których kształci się ponad 10 tys. studentów, więcej niż co trzecia oferuje programy mentoringowe (36,6%). Z kolei w uczelniach z powyżej 20 tys. studentów, odsetek ten rośnie do 46%. Najczęściej mentoring prowadzą biura karier (70% przypadków). Średni rozmiar programu to 42 pary, ale najbardziej liczne (40%) to programy z liczbą par nieprzekraczającą 25. Ponad połowa (53%) programów mentoringowych prowadzi otwarte rekrutacje na mentorów i mentorki. Pozostałe bazują na zamkniętej liście dostępnych uczestników.

Sami mentorzy i mentorki korzystają na uczestnictwie w tych programach poprzez wspólne poznawanie nowych technologii czy trendów rozwijających się wśród młodszych generacji. Przewiduje się, że wraz z nowymi wyzwaniami cyfrowymi, mentoring w szkolnictwie wyższym będzie się jeszcze wyraźniej upowszechniał, co daje nadzieję na jeszcze efektywniejsze kształcenie nowych kadr i lepsze zrozumienie nowych pokoleń – podkreśla dr hab. Artur Modliński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, które było partnerem merytorycznym raportu.

Uniwersytet Łódzki to jedna z czterech uczelni, w których tradycje mentoringowe sięgają ponad dekady. W tym gronie są także: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski.

Wsparcie mentora może wzbogacić edukację, zwłaszcza na początku kariery, gdy studenci szukają swojej drogi i wsparcia w budowaniu ścieżki rozwoju. Na Zachodzie programy mentoringowe są popularne na uczelniach. W Polsce liczba uczelni dostrzegających potencjał i potrzebę organizowania takiej formy wsparcia dla swoich podopiecznych rośnie, choć w organizacjach programy mentoringowe są nadal mało
popularne – zaznacza Tomasz Sąsiadek, Co-Founder Mentiway.

Misją Mentiway jest popularyzacja mentoringu, a jej wyrazem są m.in. publikacje, które mają na celu dostarczanie informacji, jak i czy w ogóle narzędzie wykorzystywane jest w biznesie, organizacjach i uczelniach. Raport jest do pobrania na stronie internetowej Mentiway

MK

Dyskusja (0 komentarzy)