Aktualności
Szkoły wyższe
30 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-30

Uniwersytet Śląski wystartuje w konkursie o grant na stworzenie Uniwersytetu Europejskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach przygotowuje się do udziału w drugiej edycji konkursu wyłaniającego tzw. Uniwersytety Europejskie. Inicjatywa ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie podnoszenia jakości, włączenia społecznego i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Europejskie uniwersytety to sztandarowa inicjatywa Europejskiego Obszaru Edukacji, służąca utworzeniu wspólnych kampusów międzyuniwersyteckich. Wchodzące w ich skład uczelnie mają za zadanie połączyć swoją wiedzę specjalistyczną, platformy i zasoby, aby opracować wspólne programy nauczania lub moduły obejmujące różne dyscypliny. W pierwszej edycji do finansowania zostało wybranych 17 konsorcjów, wśród których jest pięć z udziałem polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański (European University of the Seas), Uniwersytet Opolski (FORTHEM). Każda sieć, będąca beneficjentem programu, otrzymała 3-letnie granty, z których skorzystają m.in. wspólne grupy badawcze, ośrodki transferu technologii, biblioteki.

Do drugiej edycji szykuje się właśnie Uniwersytet Śląski, który tworzy konsorcjum wraz z:

  • Uniwersytetem Kraju Saary (Universität des Saarlandes) – Niemcy (koordynator projektu),
  • Uniwersytetem w Alicante (Universidad de Alicante) – Hiszpania,
  • Uniwersytetem w Trieście (Università degli Studi di Trieste) – Włochy,
  • Uniwersytetem Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universitetas) – Litwa,
  • Uniwersytetem Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy (Софийски университет Св. Климент Охридски) – Bułgaria,
  • Estońską Akademią Sztuk Pięknych (Eesti Kunstiakadeemia) – Estonia.

Od Uniwersytetów Europejskich oczekuje się przede wszystkim wypracowania i wdrożenia:

  • wspólnej zintegrowanej długoterminowej strategii w obszarze kształcenia, związanej w miarę możliwości z badaniami i innowacjami oraz ogólnie społeczeństwem,
  • powstania wspólnego europejskiego „kampusu” uczelni partnerskich,
  • polityki „europejskich zespołów tworzenia wiedzy” (challenge-based approach) składających się ze studentów i nauczycieli akademickich, z możliwym udziałem badaczy, przedsiębiorstw, regionalnych podmiotów i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego – w zależności od ogólnej strategii i wizji sojuszu – przyjmując podejście wielodyscyplinarne, stawią czoła wybranym przez siebie wyzwaniom społecznym.

Ponadto Uniwersytety Europejskie mają stać się wzorcami dobrych praktyk w celu stopniowego zwiększania jakości, międzynarodowej konkurencyjności i atrakcyjności krajobrazu europejskiego szkolnictwa wyższego i powinny stać się kluczowym elementem Europejskiego Obszaru Edukacji, promując doskonalenie kształcenia i badań naukowych.

Sama idea to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci europejskich uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami, prowadzącymi wspólnie zaawansowane badania naukowe.

MK, źródło: US

Dyskusja (0 komentarzy)