Aktualności
Szkoły wyższe
16 Lutego
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku
Opublikowano: 2022-02-16

Uniwersytet w Białymstoku współpracuje z ZUS

Upowszechnianie wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce, wspólne przedsięwzięcia edukacyjne i naukowe, współpraca ekspercka – m.in. takie inicjatywy przewiduje umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podpisanie umowy miało miejsce 15 lutego w siedzibie UwB. W imieniu największej podlaskiej uczelni dokument sygnował dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB – prorektor ds. rozwoju. Z ramienia ZUS podpis złożył Zbigniew Bogucki – p.o. dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najlepiej zorganizowanych instytucji w Rzeczpospolitej. W związku z powyższym Uniwersytet w Białymstoku z prawdziwą satysfakcją podpisuje umowę ramową o szerokiej współpracy. My na tę współpracę jesteśmy wręcz skazani, chociażby dlatego, że kształcimy na bardzo różnych kierunkach, przygotowując kadry także dla ZUS. Możliwość kierowania studentów np. na praktyki, by mogli uczyć się funkcjonowania tego typu instytucji, jest dla nas bardzo ważna – podkreśla prof. Jarosław Matwiejuk.

Jedną z inicjatyw, przy których UwB i ZUS zamierzają współpracować, jest projekt „Akademia Ubezpieczeń Społecznych” skierowany do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników obydwu instytucji.

ZUS od wielu lat promuje edukację w zakresie ubezpieczeń społecznych, a Uniwersytet w Białymstoku jest naturalnym środowiskiem, w którym taką wiedzę można upowszechniać. Z jednej strony korzystamy z doświadczeń uczelni, z drugiej – służymy pomocą, np. organizujemy staże dla studentów, zapewniamy udział naszych ekspertów w konferencjach naukowych oraz uczelnianych targach pracy – mówi dyr. Zbigniew Bogucki.

Uczelnia zobowiązała się do uznania ważności olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tę deklarację musi jeszcze potwierdzić Senat UwB i to on wskaże, na których kierunkach laureaci olimpiady będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego w procesie rekrutacji na studia.

Olimpiada organizowana jest przez ZUS od kilku lat, a startujący w niej uczniowie z naszego regionu w ubiegłym roku znakomicie spisali się w finale ogólnopolskim: drużyny z województwa podlaskiego zajęły I oraz III miejsce. W obecnej edycji również dwie szkoły (na 17 z całego kraju) reprezentują Podlasie na etapie centralnym – przypomina Monika Michałowska, która koordynuje współpracę z ramienia ZUS.

Na współpracy uczelni z ZUS skorzystają też naukowcy – mają bowiem możliwość publikacji artykułów w punktowanym kwartalniku naukowym „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Kolejną grupą, z myślą o której zawarte zostało porozumienie, są przedsiębiorcy.

Firmy na co dzień mają do czynienia z ZUS, co wynika z obowiązku opłacania składek. Nasze wspólne konferencje, projekty badawcze służą transferowi wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych także do tej grupy. Dobrym przykładem są prowadzone na Wydziale Ekonomii i Finansów studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na których swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się zarówno nasi pracownicy, jak i przedstawiciele ZUS. Chodzi nie tylko wiedzę o systemie, ale także sposoby rozwiązywania problemów, jakie mogą pojawić w relacji podmiotów gospodarczych z ZUS. Taka wiedza jest też ważna choćby ze względu na zmiany, jakie dokonują się w przepisach – wyjaśnia dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB, koordynatorka współpracy ze strony uczelni.

Umowa została zawarta bezterminowo i jest kontynuacją współpracy nawiązanej w 2017 roku.

Katarzyna Dziedzik, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)